Gå direkt till innehåll
Motiv AMA AF 12 förklarar och fördjupar de administrativa föreskrifterna i upphandlingsunderlaget

Pressmeddelande -

Motiv AMA AF 12 förklarar och fördjupar de administrativa föreskrifterna i upphandlingsunderlaget

Svensk Byggtjänst presenterar nu en ny Motiv AMA AF för första gången sedan 1999.
– Vår förhoppning är att Motiv AMA AF 12 ska bidra till bättre upphandlingsunderlag för såväl privat som offentlig sektor. Motiv AMA AF syftar till att ge fördjupad insikt i bakgrunden till de administrativa föreskrifterna i AMA AF, säger Svensk Byggtjänsts AMA-specialist Bo Samuelsson.

AMA AF innehåller administrativa föreskrifter samt råd och anvisningar till den som upprättar administrativa föreskrifter för entreprenader. Det verket använder författaren av upphandlingsunderlag i entreprenader i sitt dagliga arbete.

Motiv AMA AF förklarar bakgrunden till dessa föreskrifter, råd och anvisningar. Den används av författaren eller den som ska tolka de administrativa föreskrifterna. Exempelvis när han eller hon behöver fördjupa eller skapa förståelse för varför en föreskrift är formulerad som den är.

Motiv AMA AF redogör också för sambandet mellan föreskrifterna i AMA AF och de underliggande allmänna bestämmelserna i AB 04 och ABT 06.

Omfattande revidering
Ronnie Persson, WSP Management, var huvudutredare i AMA AF 12 och är även en av författarna till nya Motiv AMA AF.

– Bakgrunden till revideringen av AMA AF som gjordes förra året var framför allt att vi hade fått en ny Plan- och bygglag, reviderade lagar för offentlig upphandling samt en ny arbetsmiljölagstiftning, berättar han, och fortsätter:

– Vi har också på ett bättre sätt anpassat rubrikstrukturen i entreprenadföreskrifterna till AB 04 respektive ABT 06.

Vidare slog författarna ihop de två kapitlen avseende allmänna hjälpmedel och allmänna arbeten till ett, för att strukturen bättre skulle följa byggprocessen som den ser ut idag.

Den nya strukturen är också bättre anpassad till upphandling av underentreprenader. AMA AF 07, som var den föregående generationen av AMA AF, följdes inte av någon utgåva av Motiv trots att den kom till efter revidering av de allmänna bestämmelserna, AB 04 och ABT 06.

– Inte minst därför är det viktigt för branschen att AMA AF 12 följs av Motiv AMA AF, säger Ronnie Persson.

LOU och ny arbetsmiljölagstiftning
Den nya arbetsmiljölagen innebär ett större ansvar för byggherrarna i vissa avseenden. I de administrativa föreskrifterna redovisar byggherren hur byggarbetsmiljöarbetet organiseras i det aktuella projektet, vilket är viktig information för berörda parter.

– I Motiv AMA AF finns ytterligare bakgrund till texterna som finns i AMA AF. Med hjälp av dem vet byggherrarna att hantera sina skyldigheter på ett riktigt sätt, säger Ronnie Persson.

Den gällande lagen om offentlig upphandling, LOU, kom mellan AMA AF 12 och den förra utgåvan av AMA AF. Kapitlet om upphandling var därför en mycket viktig del av revideringen av AMA AF 12. Något som följaktligen även gäller Motiv AMA AF.

– Det nya kapitlet om upphandling är bättre anpassat än de tidigare till offentliga upphandlingar. I Motiv lämnas ytterligare förklaringar till detta kapitel, säger advokat Bo Linander, som ansvarat för avsnitten som berör upphandling.

Målgrupp för Motiv AMA AF
Exempel på personer som kommer att ha stor nytta av Motiv AMA AF är:

  • författare av administrativa föreskrifter både på byggherresidan och på entreprenadsidan
  • jurister som medverkar i kontraktsskrivning eller vid tvister
  • övriga som behöver läsa och förstå administrativa föreskrifter

Svensk Byggtjänsts AMA-specialist Bo Samuelsson har lett arbetet med Motiv AMA AF. Han poängterar att både AMA AF och Motiv AMA AF på samma sätt som de Allmänna bestämmelserna AB 04 och ABT 06, vänder sig till hela branschen – såväl byggnads-, anläggnings- som installationssidan. De tre delarna har också varit representerade i arbetsgruppen.

– Vår förhoppning är att Motiv AMA AF ska bidra till bättre och prydligare upphandlingsunderlag för såväl privat som offentlig sektor, säger Svensk Byggtjänsts Bo Samuelsson.

AMA i korthet
AMA står för Allmän Material-och Arbetsbeskrivning. Här finns tusentals beskrivningar av väl beprövade tekniska lösningar för olika konstruktioner. AMA finns för fyra olika fackområden: Anläggning, Hus, VVS & Kyl och El.

AMA Administrativa föreskrifter (AMA AF) ingår i förfrågningsunderlaget och utgör en viktig del i de slutliga kontraktshandlingarna inom bygg, anlägg­ning och installation. Här finns färdigformulerade föreskrifter samt råd och anvisningar som enkelt kan anpassas till aktuella objekt.

Motiv AMA AF förklarar bakgrunden till föreskrifter, råd och anvisningar i AMA AF.

AMA och RA (Råd och anvisningar) omfattar över 15 000 koder och rubriker med tillhörande föreskrifts-och rådstexter.


Kontaktpersoner
Bo Samuelsson
bo.samuelsson@byggtjanst.se
Tel: 08-457 11 87

Ronnie Persson, WSP Management
Tel: 070-566 37 00

Ämnen

Taggar


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Relaterat material

Relaterade nyheter

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige