Gå direkt till innehåll
Motiv MER – den tredje utgåvan har lanserats

Pressmeddelande -

Motiv MER – den tredje utgåvan har lanserats

En ny utgåva av Motiv MER är nu tillgänglig. Denna tredje utgåva är utökad från tidigare upplagor och ger bakgrund och tolkning till innehållet i såväl MER Anläggning 20, MER Hus 21 och MER EL 19 som till tidigare utgåvor av dessa.

Motiv MER ska underlätta för såväl beställare som konsulter och entreprenörer med syftet att skapa entydiga förfrågningsunderlag till fördel för alla parter. Boken ger användarna av MER en bättre insikt i reglernas uppbyggnad, tillämpning och samhörighet med Allmänna Bestämmelser, AB och administrativa föreskrifter, AF. Denna utgåva anger samtidigt en bakgrund till och tolkning av de generella tillämpningsanvisningarna, de specifika mät- och ersättningsregler som finns formulerade för arbeten under olika koder och rubriker i anslutning till AMA Anläggning, AMA EL och AMA Hus.

Målet är att minska utrymmet för olika tolkningar och därmed risken för tvister. Därför erbjuder boken bakgrund och tolkningshjälp till såväl den generella tillämpningen av mät- och ersättningsreglerna som till mät- och ersättningsregler för olika arbeten.

De två tidigare utgåvorna av Motiv MER har fått ett positivt gensvar och även erhållit en status i branschen då de refereras till i olika sammanhang. Det har därför funnits anledning att komplettera publikationerna med hänsyn till de nya utgåvorna av MER Anläggning 20, MER EL 19 och MER Hus 21.

Den nya utgåvan av Motiv MER har liknande avsnittsstruktur som den första och den andra utgåvan. Dock har ett särskilt avsnitt införts angående MER EL liksom att avsnittet som kortfattat belyser större förändringar i MER Anläggning avser utgåva 20. Generellt behandlas förändringar i MER Anläggning 20 liksom MER Hus 21 fortlöpande i de olika avsnitten för tillämpningsanvisningar och produktionsresultatkoder.

Här kan du köpa boken!

Fakta:
Utgivare: Svensk Byggtjänst
Utgivningsår: 2022
Antal sidor: 243

Ämnen


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Presskontakt

Helen Strandgren

Helen Strandgren

Förlagschef 08-457 10 00

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige