Gå direkt till innehåll
Nu är den här - Beskrivningshandboken AMA Funktion

Pressmeddelande -

Nu är den här - Beskrivningshandboken AMA Funktion

Beskrivningshandboken AMA Funktion är en ny bok som precis har lanserats. Boken vänder sig till dig som vill använda ett nytt sätt att ställa krav på något som ska byggas: en förskola, ett bostadshus, en väg eller något annan del av den byggda miljön.

AMA Funktion handlar om att ställa krav vid upphandling av totalentreprenader, där entreprenören ska välja vilka tekniska lösningar som på bästa sätt uppfyller kraven. Så långt som möjligt ska kraven beskriva önskade funktioner i den byggda miljön, oavsett om det handlar om trafik, boende, vård och omsorg, utbildning eller produktion av tjänster och varor. Genom att använda AMA Funktion skapas en samordnad helhetsbild av kraven på varje byggnadsverk och dess beståndsdelar. Objekten organiseras enligt CoClass, vilket gör att kraven ärvs uppifrån och ner i en logisk struktur.

Beskrivningshandboken AMA Funktion ger råd till både författare och läsare av en funktionsbeskrivning: hur ställs krav på bästa sätt och hur kan det visas att kraven är uppfyllda? I lika hög grad vänder den sig till dig som ska omsätta dessa krav till fysisk verklighet, först genom detaljprojektering och därefter genom produktion i fabrik och på byggarbetsplatsen.

I boken får du gott om exempel på hur CoClass kan användas för allt detta, men också allmänna råd om hur man utformar krav på ett sätt som är begripligt och mätbart. Här finns också för första gången en beskrivning av ett sätt att upphandla byggentreprenader som pekar mot en mer flexibel relation mellan beställare och entreprenör än den som styrs av traditionella begreppen totalentreprenad och utförandeentreprenad.

CoClass har tagits fram i ett brett samarbete inom svensk byggbransch och är baserat på internationell standard där svenska synpunkter varit bidragande. Att använda det för systematisk kravställning har hela tiden varit ett mål, och det målet är nu på väg att uppnås.

Fakta:

Författare: Klas Eckerberg
Förlag: Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 172
Mjukband illustrerad i fyrfärg

Här kan du köpa boken!

Ämnen


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Presskontakt

Helen Strandgren

Helen Strandgren

Förlagschef 08-457 10 00

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige