Gå direkt till innehåll
Nu lanseras nya Aff-dokumentet Teknik och gränsdragningslista 11

Pressmeddelande -

Nu lanseras nya Aff-dokumentet Teknik och gränsdragningslista 11

Nu släpper Svensk Byggtjänst nya Aff-dokumentet Teknik 11 som har gränsdragningslistan integrerad i dokumentet. Därmed ersätts både Teknik 06 och Gränsdragningslista 06.

Aff står för Avtal För Fastighetsförvaltning och Aff-dokumenten är sedan många år ett vedertaget och viktigt verktyg för att upprätta förfrågningsunderlag och avtal inom fastighetsförvaltning och FM-tjänster.

Aff-dokumentet Teknik och gränsdragningslista är ett hjälpmedel för att göra tydliga beskrivningar och gränsdragningar av tekniska arbetsuppgifter. Dokumentet kan även användas för interna avtal mellan parter inom samma organisation. Den nya versionen, som ersätter Teknik 06 och Gränsdragningslista 06, har utvecklats inom samma kodstruktur som tidigare Aff-dokument. Nytt är däremot att teknikdokumentet och gränsdragningslistan, som tidigare var uppdelade i två skilda dokument, har blivit ett – gränsdragningslistan har infogats i teknikdokumentet.

– Det främsta skälet till att vi har lagt in teknikdokumentet och gränsdragningslistan i samma struktur är att vi vill ha konsekvens och tydlighet. Som det var tidigare stod vissa uppgifter på flera ställen vilket innebar att det fanns en risk för motstridigheter. En annan fördel med Teknik och gränsdragningslista 11 är att vi har fått en ny samordnad layout och en minskad mängd dokument, säger Per Ollas, ordförande i Aff-kommittén, som arbetat fram den nya versionen tillsammans med Tomas Malmberg på Tom Hansson AB.

 Aff-kommittén – som representeras av beställare, leverantörer och konsulter – har varit styrgrupp och remissinstans för projektet.

Likadan struktur som Adm

Det som nu har gjorts med teknikdokumentet har tidigare gjorts med Adm 06 som numer är Adm 11 med gränsdragningslistan infogad i dokumentet. Gränsdragningslista 06, som man hänvisade till i Teknik 06, har sedan Adm uppdaterades delvis varit inaktuell eftersom den innehöll både Adm och Teknik. Att även Teknik nu fått gränsdragningslistan integrerad innebär därmed att man återigen fått en enhetlighet mellan Teknik och Adm. Nu gäller samma grundprincip för både Teknik 11 och Adm 11 – båda dokumenten har definitioner för gränsdragningar inarbetade i texten.

– Även om inte enhetlighet var huvudanledningen till att vi uppdaterade Teknik 06 till Teknik 11, är det förstås bra med större likhet mellan Teknik och Adm, säger Per Ollas.

Viss uppdatering av texterna

När det gäller texternas innehåll i Teknik och gränsdragningslista 11 har några mindre uppdateringar gjorts.  Bland annat har de inledande texterna reviderats.  Dokumentet har också förenklats genom att en av de två modellerna för funktionsentreprenader har tagits bort. I övrigt handlar uppdateringen mest om redaktionella justeringar i de rådgivande texterna.

Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige