Gå direkt till innehåll
Ny AMA VVS & Kyl 16 och AMA EL 16

Pressmeddelande -

Ny AMA VVS & Kyl 16 och AMA EL 16

Nu kommer referensverken AMA VVS & Kyl 16 och AMA EL 16, med tillhörande råd och anvisningar RA VVS & Kyl 16 och RA EL 16, båda grundligt aktualiserade för att hålla AMA i takt med tiden.

Projektören får fler anpassade råd att luta sig mot när projektet ska beskrivas. Till exempel uppmanas projektören i RA-text att ange om handlingarna är upprättade enligt företagsspecifik mall, branschregler eller liknande dokument och att ange eventuella avvikelser som är förankrade hos beställare. Entreprenörens intressen är bättre tillgodosedda och beställarens möjligheter att formulera krav har ytterligare förbättrats.

Uppdateringen av AMA/RA VVS & Kyl 16 och AMA/RA EL 16 har föregåtts av att utredare och arbetsgrupper, som är experter inom sina respektive områden, grundligt gått igenom och aktualiserat innehållet med avseende på ny teknik, förändringar i standarder, hänvisningar till andra källor och utredarnas egna erfarenheter. Till detta ska läggas branschens remissynpunkter. Här presenteras några av nyheterna inom respektive område.


Nyheter i 2016 års utgåva

AMA VVS & Kyl 16

  • Anpassad till senaste utgåvan av branschreglerna Säker Vatteninstallation, bland annat beträffande förläggning av spillvattenledningar.
  • Anpassad till senaste versionen av Svensk Kylnorm, köldmedieförordningen och standarder inom kylområdet. Även förändringar kring köldmedier och nyutvecklad teknik inom området.
  • Förändrade och nya koder, rubriker och texter för brandskydd ventilation så att de följer de senaste standarderna.
  • Serietabellen för teknisk isolering har utgått ur AMA. Som stöd finns i stället en rådgivande tabell i RA VVS & Kyl 16.

AMA EL 16

Nya koder och rubriker
Aktuella BSAB tabeller har kompletterats med drygt 200 nya koder och rubriker. Nära 250 rubriker har justerats för att på ett bättre sätt möta dagens behov. Många av dessa nya koder och rubriker har anknytning till Trafikverket och det särskilda behov som finns vid olika typer av järnvägsprojekt.

Standard och litteratur
Det finns ungefär 370 standarder och runt 100 publikationer omnämnda i AMA och RA EL 16. En del av dessa har påverkat texterna i större omfattning. Exempelvis Elinstallationsstandarden SS 4370102 som är en vägledning för bland annat anslutning och placering av el- och teleinstallationer. Vidare kan nämnas standarden SS-EN 81-20:2014 som tar upp säkerhetsregler för konstruktion och installation av både elektriska samt hydrauliska person- och varuhissar.

Utveckling av texterna med hänsyn till ny teknik
Inom ett flertal avsnitt har kod- och textstrukturer kompletterats. Tilläggen baseras på implementering av ny teknik, behov av att möta krav från standarder, föreskrifter med mera, men också i syftet att förenkla beskrivningsarbetet.

Nedan finns några utvalda exempel på nyheter som uppdateringen fört med sig.

  • -Någon form av småskalig energiproduktion är inte ovanlig inom ramen för ett byggprojekt idag. I AMA och RA EL 16 finns koder och rubriker för att beskriva system och utrustning för energiproduktion med sol, vind eller vatten som ursprungskälla.
  • -Att bygga energieffektiva elanläggningar är ett viktigt mål. För att komma ett steg ytterligare på den vägen finns det idag teknik som omvandlar en hiss rörelseenergi till elenergi som matas tillbaka till fastighetens elnät. Denna teknik har nu fått plats i AMA. En annan nyhet i hissavsnittet är styrsystem med destinationskontroll.


AMA VVS & Kyl 16 och AMA EL 16 finns tillgänglig online, som e-bok och som tryckt bok. AMA online har uppdaterats och innehåller nu, förutom generationerna 1998, 2009 och 2012, även den nya generationen 2016.

Ämnen

Taggar


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Relaterat material

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige