Gå direkt till innehåll
Ny bok: Balkonger – besiktning, reparation och underhåll

Pressmeddelande -

Ny bok: Balkonger – besiktning, reparation och underhåll

Fortfarande finns allvarliga risker med vissa balkongtyper. I en ny bok från Svensk Byggtjänst poängteras vikten av att besiktiga balkonger och att de underhålls och repareras på rätt sätt.

Runt om i landet finns balkonger som kan vara riskabla att vistas på och under.  Sommaren 2009 inträffade till exempel ett balkongras i Skellefteå där en person omkom och en annan skadades svårt, och tidigare i år en incident där ett balkongräcke lossnade.

– Det finns fortfarande många balkonger som är i behov av reparation eller kommer att bli det inom en relativt nära framtid. Delvis är det nya problem i ett yngre bestånd, bland annat i miljonprogramsområdena. Men det handlar även om gamla synder som man har hunnit glömma bort, säger Lars Johansson, expert vid CBI Betonginstitutet.

Han är författare till boken ”Balkonger – besiktning, reparation och underhåll”, utgiven av Svensk Byggtjänst. I boken har både tidigare forskning samt nyare erfarenheter och kunnande sammanställts.

Korrosion ett stort problem

Boken är rikt illustrerad med beskrivningar av balkongkonstruktioner och fotografier på skador. Tanken är att ge vägledning och råd för besiktning, reparation och underhåll av balkonger oavsett konstruktionstyp och byggnadsår. Korrosion är det största problemet när det gäller balkongskador, konstaterar Lars Johansson:

– Många av skadorna syns inte. Det är därför viktigt att besiktiga balkongerna och åtgärda de skador som är allvarliga. Hur detta ska göras på bästa sätt beror på hur balkongerna är byggda.

1965 utkom nya betongnormer med högre kvalitetskrav. Undersökningar av skador på balkonger byggda efter normen införts visar dock att den inte alltid har följts. Allvarliga skador, inklusive rasrisk, har observerats. Antalet balkonger byggda mellan 1965 och 1991 – som idag är minst cirka 20 år gamla – kan uppskattas till ungefär 700 000.

CBI Betonginstitutet genomförde från mitten av 1970-talet och fram till 1990-talet ett stort antal undersökningar och inventeringar av landets balkongbestånd, främst balkonger byggda före 1965. Resultaten av dessa undersökningar sammanställdes 1980 till rekommendationer för besiktning och reparation av betongbalkonger, och kurser hölls för att sprida kunskapen.

Sedan dess har mycket ny kunskap tillkommit. Dels genom olika studier, men framförallt via erfarenheter från ett stort antal besiktningar av balkonger, tekniska beskrivningar för reparationer, kontroll av arbetsutförande m.m. som CBI har utfört. Nya reparationsmaterial och reparationsmetoder har tillkommit, liksom en ny standard för betongreparationer, SS-EN 1504 Betongkonstruktioner – Produkter och system för skydd och reparation – Del 1–10.

Tips inför upphandling av reparationer

Boken samlar både de gamla och de nya erfarenheterna och ger rekommendationer även för yngre balkongbestånd. Den vänder sig till alla som är involverade i processen; från besiktning till genomförande av reparation och underhåll - det vill säga fastighetsförvaltare, besiktningsmän, projektörer, entreprenörer och materialleverantörer.

– En balkong behöver i princip bara besiktas en gång för att ta reda på tillståndet, om skadorna sedan åtgärdas korrekt, menar Lars Johansson.

– Vi ger även tips inför upphandling av reparationer. Det finns många exempel på reparationer som inte är bra utförda och det är som att kasta pengar i sjön om det inte görs ordentligt. En riktig reparation håller i 50–100 år, säger han.

”Balkonger – besiktning, reparation och underhåll” kommer att vara kurslitteratur på de kurser som CBI betonginstitutet troligen kommer att anordna kring de nya rekommendationerna.

Om författaren

Lars Johansson är har jobbat nära 30 år på CBI och deltagit i de flesta forskningsutredningar och studier kring balkongskador sedan 1970-talet. Han har nyligen gått i pension men jobbar på övertid för att fortsätta sprida sin expertkunskap.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

För mer information och  recensionsexemplar, vänligen kontakta pressansvarige Jörgen Hallström, jorgen.hallstrom@byggtjanst.se tel: 070-644 69 03.

Ämnen

Taggar


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Relaterat material