Gå direkt till innehåll
Ny bok: Bevara betongen

Pressmeddelande -

Ny bok: Bevara betongen

”Försök föreställa dig hur Sverige skulle se ut utan betong. Det är svårt, ja nästan omöjligt. I alla delar av samhället finns materialet i närmast oändligt antal versioner och varianter. Antingen vi vill eller inte, blir vi tvingade att förhålla oss till betongen.”

Så inleds Bevara betongen, en ny bok skriven av Sven Olof Ahlberg, fotograf och bebyggelseantikvarie med fokus på dokumentation och rådgivning kring industrisamhällets byggnadsmaterial och anläggningar. Ahlberg medverkar vid projekteringar och reparationer av betongobjekt, samt föreläser i ämnet vid universitet och högskolor. I Bevara betongen har han sammanfattat sina erfarenheter om materialet.

– Det finns mycket skrivet i ämnet av humanister för humanister, och av tekniker för tekniker, men behovet av kunskap och litteratur som berör betong ur ett tvärvetenskapligt perspektiv samt diskuterar materialets åldrande och bevarande har varit påfallande stort. Min ambition har därför varit att skriva en tvärvetenskaplig bok som förenar hårda och mjuka värden och som fungerar som en brygga mellan tekniker och humanister. På så sätt är min bok den första i sitt slag i Sverige, säger Sven Olof Ahlberg.

Han påpekar att det finns en viss skepsis mot betong, men att materialets status håller på att växa betydligt.

– De senaste åren har fler och fler fått upp ögonen för äldre konstruktioner och byggnader i betong. Det är industrialismens material, och frågan om hur man ska förhålla sig till 1900-talets bebyggelse när den åldras blir alltmer aktuell. Många undrar till exempel hur man gör om man vill bevara betongbyggnader. Något jag skrivit om i boken, säger Sven Olof Ahlberg och berättar att Bevara betongen fungerar som en ingång till materialet för alla de arkitekter, byggnadsingenjörer och antikvarier som blir ställda inför uppgiften att identifiera, värdera och välja ut vilka betongobjekt som bör sparas till framtiden.

Bevara betongen riktar sig även till entreprenörer, tekniker, fastighetsförvaltare och ägare av betongbyggnader, liksom till en teknikintresserad allmänhet.  Boken passar också i undervisningssammanhang samt fungerar bra som uppslagsverk över betongens liv. Texterna kompletteras av ett rikt bildmaterial.  

Boken ges ut av Svensk Byggtjänst är författad med stöd från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag, Cementa AB, Länsstyrelsen i Örebro län, Sparbanksstiftelsen Bergslagen, Örebro tekniska förening, Ivar och Anders Tengboms fond, Lindesbergs Museum, Lindesbergs kommun och Trafikverket.

Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige