Gå direkt till innehåll
​Ny bok ger praktiska råd till entreprenören om entreprenadrätt

Pressmeddelande -

​Ny bok ger praktiska råd till entreprenören om entreprenadrätt

I boken Entreprenörens aviseringsplikt går författarna metodiskt igenom hur dagliga entreprenadrättsliga frågor ska hanteras av en entreprenör. Boken är praktiskt orienterad och syftet är att entreprenören ska bli medveten om att det inte är svårt eller krångligt att följa formaliareglerna i byggbranschens standardavtal.


Byggbranschens standardavtal, AB 04 (Allmänna Bestämmelser 04) och ABT 06 (Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader 06), innehåller en mängd formaliaregler och ändringar, tilläggsarbeten och avgående arbeten, förändringar i förutsättningarna och hinder samt tidsförlängning. Enligt svensk entreprenadrätt är en entreprenör skyldig att vara aktiv och vid brister i aktivitetsplikten finns risk att drabbas av både ekonomiska förluster och även rättsförluster vid en tvist.

Författarna, Fredrik Schedin och Viktoria Edelman, förklarar i Entreprenörens aviseringsplikt reglernas innebörd och konsekvenser och lämnar också förslag på olika mallbrev. Brev som entreprenören kan skicka till beställaren för att få ersättning eller rätt till tidsförlängning samt försäkra sig om att formaliareglerna uppfylls. Tydliga checklistor hänvisar till mallbreven och visar för entreprenören när standardavtalen ställer krav på entreprenören att vidta åtgärder.

Författarnas erfarenhet är att många entre­prenörer anser att reglerna i AB 04 och ABT 06 är så byråkratiska att de krav som finns på bland annat avisering ibland lämnas åt si­dan så att entreprenören istället får ägna sig åt det som är viktigt i sammanhanget, nämligen byggandet.

FAKTA

Titel: Entreprenörens aviseringsplikt
Författare: Fredrik Schedin, Kilpatrick Townsend Advokatbyrå och
Viktoria Edelman, AG Advokat
Förlag: Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 71

Ämnen

Taggar


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Presskontakt

Helen Strandgren

Helen Strandgren

Förlagschef 08-457 10 00

Relaterat material

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige