Gå direkt till innehåll
Ny bok: Långsiktig framgång – reducera fel och slöseri i byggandet

Pressmeddelande -

Ny bok: Långsiktig framgång – reducera fel och slöseri i byggandet

Företag och andra organisationer lever med krav och förväntningar på att leverera allt högre kundvärde och att samtidigt förbruka allt färre resurser. Långsiktig framgång syftar, i denna nyutgivna bok med samma namn, på att utveckla och fullfölja en genomtänkt strategi för att möta båda dessa krav och på så vis sänka sina kostnader på några års sikt.

”Långsiktig framgång” handlar i första hand om hur företag och andra organisationer inom samhällsbyggnadssektorn – eller snarare ledare inom dessa – kan minska resursförbrukningen genom att minska förekomsten av fel och slöseri, det vill säga sådan förbrukning av resurser som inte tillför värde för kunden. Den bygger på erfarenheter vunna ur en rad studier av fel och slöseri inom byggande.

Teori kontra praktik
Den teoretiska förbättringspotentialen är gigantisk. Kostnaden för byggprojekt kan halveras om man bortser från markpriserna. Projekttiden från idé till färdigställande kan kortas till en fjärdedel av nuvarande tid. Men den praktiska situationen gör det mer komplicerat. Den geografiska marknaden är liten och fördelad på många företag, varför även de största företagen har små serier. Mycket är osäkert och marknadsförändringar är svåra att förutse. Produkterna utvecklas ständigt. Det är vidare ett stort beroende av myndigheters och offentliga beställares styrning av samhällsbyggandet.

En ledarskapsfråga
Att minska slöseri är en ledarskapsfråga, inte minst genom att träna medarbetarna att se den verkliga resursförbrukningen i de egna processerna och att kunna förstå på vilket sätt den tillför värde för kunden. Utmaningen blir knappast mindre av att många insatser som syftar till att effektivisera processer faktiskt ökar kostnaderna, snarare än minskar dessa.

Nya perspektiv
”Långsiktig framgång” är tänkt att inspirera och vägleda företagsledare och medarbetare hos företag och andra organisationer till att öka sin konkurrenskraft genom att faktiskt reducera volymen fel och slöseri i sina processer. Men den riktar sig också till högskole- och universitetsstudenter som vill skaffa nya perspektiv på byggande och byggprocesser. Det är därför möjligt att läsa enskilda delar av boken eller att reflektera över de exempel som presenteras.

I del 1 beskrivs byggmarknaden och dess villkor, med långa ledtider och lågt tidsutnyttjande, många dolda kostnader och krav på produktivitet och effektivitet.

Del 2 ,Fel och felkostnader, behandlar vad fel är och var de uppkommer, vad de kostar och varför de uppstår, projektledarskapets betydelse och varför fel inte upptäcks tidigare.

Del 3 behandlar slöseribegreppet, resursutnyttjandet, och ger rekommendationer för minskat slöseri.

I den avslutande del 4 med titeln Helhetssyn på framgång ges exempel på strategier för framgång och hur man utvecklar förmågan att se processer.

Boken har också en utförlig litteraturlista och ett omfattande sakregister.

Om författaren
Författaren Per-Erik Josephson är professor i byggandets management vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg och tidigare föreståndare för Centrum för management i byggsektorn vid Chalmers. Han forskar kring förändringsarbete inom samhällsbyggande utifrån såväl operativa som strategiska utgångspunkter och har publicerat ett stort antal rapporter och vetenskapliga artiklar.

Formas har finansierat skrivarbetet och Byggkostnadsforum, Chalmers, CMB, Formas och SBUF har finansierat de studier, vars resultat författaren använt. Ett stort antal företag och andra organisationer, företagsledare, mellanchefer och hantverkare har bidragit genom att dela med sig av sina erfarenheter vid såväl formella intervjuer och diskussioner som vid informella samtal.

 


Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige