Gå direkt till innehåll
Ny bok om rättsfall inom entreprenad- och konsulträtt

Pressmeddelande -

Ny bok om rättsfall inom entreprenad- och konsulträtt

Inom byggsektorn talas det alltmer om olika rättsfall inom entreprenad- och konsulträttens områden. Ibland hänvisas det rakt av till Gotlandsdomen, Bravidafallet, Takkupemålet, Prisavdragsfallet, Porslinsblandaren med flera. Men vad handlade rättsfallen egentligen om och vad blev domslutet?

Domarna ökar
Att domarna inom entreprenad- och konsulträtten har ökat i antal de senaste åren beror delvis på att gränsen för när en tvist ska avgöras genom skiljeförfarande höjdes år 2004 från 10 till 150 prisbasbelopp genom en ändring i AB 04 – Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. Entreprenad- och konsulttvister under 150 prisbasbelopp (ca 6,8 miljoner år 2018) har därför sedan år 2004 i huvudsak hamnat i allmän domstol istället för att lösas genom skiljeförfarande. Något som förutom lägre kostnader för parterna för själva domstolsprocessen även inneburit att domarna offentliggjorts – vilket inte är fallet med skiljedomar.

Referat av viktiga domar
Entreprenadjuristerna på Stockholms Byggmästareförening har under 15 års tid (2003–2018) årligen publicerat ”minireferat” av viktiga domar som berör byggsektorn. Nu finns den nya boken Rättsfallsguiden som samlar ”minireferaten”. I boken finns nu referaten samlade och strukturerade på ett sådant sätt att de enkelt ska kunna hittas efter de rättsregler som finns i framför allt AB 04, ABT 06, ABK 09, ABS 18 och Konsumenttjänstlagen. Rättsfallsguiden används med fördel som uppslagsbok, guide och hjälpmedel för alla som arbetar inom entreprenadrättens område.

Aktuella regler i respektive rättsfall
Längst bak i boken finns även en tabell över vilka regler i AB 04, ABT 06, ABK 09, ABS 18 och Konsumenttjänstlagen som var aktuella i respektive rättsfall. Tabellen hjälper läsaren att hitta rättsfall som har berört en viss specifik bestämmelse. Boken innehåller även ett tydligt sakordsregister.

Så här säger Claes Sahlin, chefsjurist Stockholms Byggmästareförening
"Att läsa rättsfall är både spännande och lärorikt. Den här boken ska hjälpa, stötta och guida läsaren att förstå vikten av domar samt även inspirera till att lära mer om entreprenadjuridik. Boken fungerar även som ett praktiskt hjälpmedel för de som är insatta och arbetar med entreprenadjuridik.”


Fakta

Författare: Claes Sahlin, Martin Peterson, Maria Andersson, Lilian Vo

Förlag: AB Svensk Byggtjänst

Antal sidor: 271

Fyrfärgstryck, mjukband med flikar

Ämnen

Taggar


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Presskontakt

Helen Strandgren

Helen Strandgren

Förlagschef 08-457 10 00

Relaterat material

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige