Gå direkt till innehåll
MSA inredningsarkitekt Torsten Hild och förlagschef Johanna Kullman.
MSA inredningsarkitekt Torsten Hild och förlagschef Johanna Kullman.

Pressmeddelande -

Ny bok tydliggör inredningsarkitektens roll i byggprocessen

Inredningsarkitekternas roll i byggprocessen har länge varit diffus, vilket ofta gör att deras expertis inte används till fullo. Det i sig riskerar sänka kvaliteten på de färdiga byggnaderna. För att bidra till en ökad förståelse för yrkets funktion och de interiöra miljöernas påverkan lanserar nu Svensk Byggtjänst boken 'Inredningsarkitektur – ämnet och yrket'.

I många byggprojekt kommer inredningsarkitekten in först i slutfasen. Det begränsar kraftigt möjligheten att påverka rummets slutliga utformning, vilket riskerar leda till interiörer som inte möter beställarens behov. Dessutom visar forskning sambandet mellan kontorsmiljöers utformning och individers stress, hälsa och trivsel.

Inredningsarkitektur – ämnet och yrket tydliggör inredningsarkitektens roll och expertis i byggprocessen. Genom att applicera tvärvetenskapliga metoder från konst, arkitektur, design, psykologi och socialantropologi skapar inredningsarkitekten en interiör miljö som ska fungera som ett stöd för de som vistas i dem.

- För att en byggnad ska möta alla behov, krav och förväntningar krävs att hela behovsspektrumet bearbetas. Det handlar inte bara om funktion, teknik och ekonomi – många fler kvaliteter måste tillföras för att miljön ska upplevas som meningsfull och trivsam. Genom att öka förståelsen för inredningsarkitektens roll och funktion kan vi säkerställa att de färdiga byggnationerna är enligt förväntan, genom hela byggprocessen, menar Torsten Hild, inredningsarkitekt MSA samt författare till boken.

Boken, som kan ses som underlag för beställare för mer träffsäker kravställning och utvärdering, går igenom vad ett hållbart rum faktiskt är, hur den rumsliga gestaltningen påverkar människans beteende och mående, men också hur rummets samspel med samhället, samtiden och kulturen ser ut.

- Inredningsarkitekterna är experter på att skapa hållbara och meningsfulla rum för de som lever och vistas i dem. Just därför är kunskapen om hur sådana rum skapas något som fler behöver ta del av. Rummets påverkanskraft är en aspekt som lätt glöms bort bland alla stora frågor och behov i byggprocessen, menar Johanna Kullman, förlagschef på Svensk Byggtjänst.

Förutom att boken är en introduktion till inredningsarkitekturens funktion för andra roller i byggprocessen riktar den sig även till såväl blivande som yrkesverksamma inredningsarkitekter. Boken går att beställa i Svensk Byggtjänsts bokhandel.

Ämnen


Om författaren

Torsten Hild är sedan 35 år verksam MSA inredningsarkitekt, professor i möbeldesign vid Göteborgs Universitet och har tidigare varit ordförande i akademien för inredningsarkitektur. För att bidra till att skapa ändamålsenliga arbetsmiljöer har Torsten bland annat utvecklat en förstudiemetod för processen med att verksamhetsanpassa lokaler.

Om Svensk Byggtjänst

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

www.byggtjanst.se

Kontakter

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige