Gå direkt till innehåll
Ny Lärarhandledning till Så byggdes staden

Pressmeddelande -

Ny Lärarhandledning till Så byggdes staden

Författarna till Så byggdes staden har på Svensk Byggtjänsts uppdrag tagit fram en Lärarhandledning till Så byggdes staden, en handledning som gör lärarens liv lättare, och elevernas skolarbete roligare.

Under 2011 trädde nya läroplaner i kraft både för gymnasiet och för grundskolan. En stor förändring var att teknikämnet i grundskolan förnyades, samt att teknik på gymnasienivå fick kurser i arkitektur. Många skolämnen berörs av innehållet i Så byggdes staden, både i grundskolans högre klasser och på gymnasiet, till exempel historia, samhällskunskap, ekonomi, fysik och teckning (design). I Lärarhandling till Så byggdes staden finns anvisningar om hur olika ämnen kan knytas till kapitel i boken. Lärarhandledningen finns både tryckt form och på webben, redo att ladda ned och tas i bruk.

Övningsuppgifterna är skapade i syfte att lära eleverna läsa och beskriva staden med alla dess dimensioner, samt att tillämpa alla de teoretiska kunskaper som boken Så byggdes staden ger i praktisk verklighet. Demokrati och hållbar utveckling är viktiga parametrar i byggprocessen. Med ökad kunskap ökar också glädjen att förstå, och att kunna läsa sin omgivning, och i förlängningen att kunna påverka den.

Lärarhandledningen följer indelningen i Så byggdes staden. Många uppgifter kan lösas i klassrummet genom att studera läroboken eller genom att söka uppgifter på webben eller i fördjupningslitteratur. Andra uppgifter lockar eleven att ge sig ut i närmiljön, studera staden och reflektera över sina iakttagelser.

Lärarhandledning till Så byggdes staden är framtagen Cecilia Björk och Laila Reppen, som tillsammans med Lars Nordling är författare till läroboken Så byggdes staden, samt arkitekt Suzanne de Laval, författare till boken Arkitektur i skolan – att se världen med nya ögon.

Ämnen

Taggar


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Relaterat material

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige