Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny mall förenklar upphandling av tjänster för energioptimering

Nu lanserar Svensk Byggtjänst den nya Aff-mallen Energioptimering 10. Mallen ger fastighetsägare möjlighet att göra effektiva och tydliga upphandlingar för energioptimering av befintliga byggnader och installationer.

Genom att använda den nya mallen blir det tydligt att leverantören har ett helhetsansvar för energioptimeringen. Mallen omfattar både ett komplett förfrågningsunderlag och ett underlag för uppföljning.

-Att göra befintliga byggnader mer energieffektiva är en mycket viktig fråga. Här finns stora miljömässiga och ekonomiska vinster att göra. Men det är viktigt att beställare och leverantör verkligen är överens om förutsättningar och villkor när man börjar arbeta med energioptimering i en fastighet. Det är detta den nya Aff-mallen Energioptimering 10 ska bidra till, säger Gustav Anderson, produktområdesansvarig för Aff på Svensk Byggtjänst.

Energioptimering 10 innehåller relevanta, i vissa fall anpassade, utdrag ur en rad andra Aff-dokument (Vägledning och upphandlingsföreskrifter 10, SF 06, Adm 06 och Teknik 06). Dessutom har det tillkommit en hel del texter om energioptimering som inte finns i originaldokumenten.

”Mallen möter ett nytänkande”

--Att samordna traditionell drift och underhåll med energioptimering inom samma entreprenad är en intressant tanke och kanske ett visst mått av nytänkande. Syftet med detta projekt har varit att förenkla och förbättra upp­handlingsprocessen, skapa ett helhetsansvar för leverantören samt underlätta förhållningssättet mellan bestäl­lare och leverantör i denna typ av entreprenader, säger Per Ollas, Aff-kommittén.

Han hoppas att mallen ska vara till nytta för branschen och medverka till utveckling och för­bättring inom energioptimeringsområdet.

-Eftersom vi i detta projekt delvis rör oss i nya marker är det viktigt att få ta del av användarnas synpunkter och erfarenhet efter en tids användning, säger Per Ollas.

Mallen är gjord av en arbetsgrupp som representerar beställare, entreprenörer och konsulter: Per Ollas, Aff-kommittén, Urban Holm, Fastighets AB Förvaltaren, Fredrik Justesen, Ericsson, Per Högdahl, Locum, Mikael Olsson, Coor, Kurt Waltersson, Bravida, Kjell Berndtsson, Riksbyggen och Johan Lundgren, Energo Retea. Projektledare har varit Bengt Månsson och Stig Lundberg WSP. I vintras gick mallen på remiss till aktörer i branschen och många viktiga synpunkter kom in.

Ämnen

Taggar


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.


Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige