Gå direkt till innehåll
Ny rapport om unga samhällsbyggare: Oro för jobbet stör nattsömnen för åtta av tio

Pressmeddelande -

Ny rapport om unga samhällsbyggare: Oro för jobbet stör nattsömnen för åtta av tio

Den unga generationen samhällsbyggare står inför stora utmaningar och känner oro. I så pass hög grad att nattsömnen störs för åtta av tio. Det framgår av ”03:30 rapporten” från Svensk Byggtjänst.

– Detta är oroväckande men inte så konstigt. En tredjedel av medarbetarna i byggsektorn går i pension när det ska byggas rekordmycket och med högre krav än någonsin. Och de som tar över ansvaret är till stor del mycket yngre, eftersom rekryteringen till branschen var liten under 1990-talets bygg- och fastighetskriser, säger Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst.

Svensk Byggtjänsts undersökning visar att 82 procent av de unga i byggsektorn (25-35 år) ofta eller ibland ligger vakna och grubblar på jobbfrågor mitt i natten. Det är väsentligt fler än bland äldre kollegor.

Fyra huvudorsaker
De unga samhällsbyggarna som får nattsömnen störd av jobbfrågor känner främst oro gällande följande:

  • tidsmässiga och ekonomiska utmaningar (91 procent)
  • kontrollfrågor gällande arbetets resultat och andras påverkan på det (85 procent)
  • begränsningar i den egna kompetensen och bristen på stöd i arbetet (78 procent)
  • ledarskap och inflytande – utmaningar i att hantera ansvar och bristen på gehör för sina synpunkter (63 procent).

– Undersökningen visar att unga samhällsbyggare har en komplex arbetssituation som kan vara mycket svår att överblicka och hantera. Vi ser också att det finns kommunikationsproblem och att det ofta är tufft att vara ung kvinna i en mansdominerad värld, konstaterar Erik Hellqvist.

Ge stöd, ta vara på idékraft och utveckla ny kultur
93 procent uppger att erfarna kollegor är den viktigaste informationskällan i arbetet.

– Här finns en stor utmaning eftersom 100 000 av de erfarna kollegorna, var tredje i branschen, går i pension mellan åren 2010 och 2025 enligt Statistiska centralbyrån och Arbetsförmedlingen, säger Erik Hellqvist.

Men han tycker också att denna utmaning rymmer fantastiska möjligheter. Om branschens företag och organisationer blir bättre på tre saker:

  • att få fart på den erfarenhets- och kunskapsöverföring som behövs
  • att möta och ta till vara på den nya generationens idékraft
  • att utveckla en branschkultur som värdesätter och verkar för inkludering och mångfald.

– Svensk Byggtjänst kommer att bygga vidare på det arbete vi redan gör inom bland annat nätverket Unga Talanger. Vi skapar också en speciell sida på vår webb där vi ska svara på yrkesfrågor inte minst från unga samhällbyggare och fånga upp deras idéer, säger Erik Hellqvist.

Kontakt
Jörgen Hallström
+46 70 644 69 03
jorgen.hallstrom@byggtjanst.se

Ämnen


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Kontakter

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige