Gå direkt till innehåll
​Ny undersökning: Miljardbelopp att spara för fastighetsägare

Pressmeddelande -

​Ny undersökning: Miljardbelopp att spara för fastighetsägare

Bättre kommunikation kan minska kostnaden för förvaltning av fastigheter och anläggningar med 15 till 18 procent. Det innebär till exempel att en fastighetsägare med 50 mindre flerbostadshus grovt räknat kan spara 2,5 miljoner i genomsnitt varje år under beståndets hela livscykel som kan vara upp till 100 år.

Det framgår av en ny undersökning från Svensk Byggtjänst. Intervjuer har genomförts med 290 chefer inom elva olika typer av aktörer, som på olika sätt är verksamma i delar av förvaltningsprocessen.

Sammantaget 20 miljarder per år
De tillfrågade gör bedömningen att bättre kommunikation skulle kunna spara 15 procent av förvaltningskostnaden gällande bostäder och lokaler. För anläggningar bedöms besparingspotentialen vara 18 procent.

För hela Sverige motsvarar detta årligen 9 miljarder gällande bostäder, 8 miljarder för lokaler och 3 miljarder inom anläggning.

Sammantaget skulle därmed förvaltningssektorn totalt kunna spara 20 miljarder varje år genom bättre kommunikation.

I begreppet förvaltningskostnader ingår i denna undersökning mediaförsörjning (värme, el och vatten), fastighetsskötsel och planerat underhåll.

Stor besparing genom hela livscykeln
För de enskilda fastighetsägarna är besparingspotentialen mycket stor ur ett livscykelperspektiv. Ett grovt räkneexempel utifrån undersökningen visar att exempelvis ett bostadsbolag med ett 50-tal mindre flerbostadshus skulle kunna spara cirka 2,5 miljoner varje år i genomsnitt med bättre kommunikation i förvaltningsprocessen. Om husen är i bruk under 100 år blir alltså den totala besparingen under hela livscykeln en kvarts miljard i dagens penningvärde.

20 + 40 = 60 miljarder
Enligt en tidigare undersökning från Svensk Byggtjänst orsakar bristande kommunikation stora merkostnader även i byggproduktionen. Denna undersökning gjordes 2014 och visar att bättre kommunikation kan spara 13 procent i produktionen i större byggprojekt.

Med dagens byggvolym innebär det en total besparingspotential på cirka 40 miljarder per år.

– Summerar man besparingspotentialen i denna nya undersökning om förvaltning, med den i tidigare undersökningar gällande byggproduktionen bli totalbeloppet 60 miljarder. Det är alltså sammantaget vad bättre kommunikation skulle kunna spara i hela bygg- och förvaltningsprocessen i Sverige, säger Helena Dahlberg, Svensk Byggtjänst, som ansvarar för utvecklingen av det nya digitala informationssystemet CoClass.

Dåliga underlag främsta orsaken
– Orsaken till kommunikationsbristerna i både byggproduktion och förvaltning är enligt de båda undersökningarna främst otydliga underlag och handlingar som missuppfattas. Detta leder i sin tur till att olika insatser blir felaktigt utförda och skapar onödiga kostnader eller helt enkelt måste göras om, konstaterar Helena Dahlberg.

Undersökningarna visar också att alla aktörer i bygg och förvaltning kan tjäna på bättre kommunikation – men framförallt byggherrar och fastighetsägare.

Hela undersökningen ”Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i förvaltningsprocesser” finns som pdf i Relaterat material nedan.

Ämnen


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Relaterat material