Gå direkt till innehåll
Ny utgåva av Entreprenad- och konsulträtt

Pressmeddelande -

Ny utgåva av Entreprenad- och konsulträtt

Boken Entreprenad- och konsulträtt ger grundläggande kunskaper, anpassade till byggandets vardag.

Denna nionde utgåva av Entreprenad- och konsulträtt föranleds dels av att Byggandets Kontraktskommitté, BKK, gett ut en ny version av Allmänna Bestämmelser för konsultuppdrag (ABK 09) dels av att flera viktiga ändringar sedan föregående utgåva har skett inom olika författningar och regelverk.
Uppdateringar har därför gjorts i avsnitten om konsultavtal, lagar om offentlig upphandling, konkurrens och konkurrensbegränsning samt texterna avseende arbetsmiljö. Vidare har övriga avsnitt i boken uppdaterats med hänsyn till nya versioner av AMA samt nya versioner av standardavtal (exempelvis UE 2015, ABS 09 och Hantverkarformuläret – 14). Lagen om byggfelsförsäkring med mera har också ersatts av lagen om färdigställandeskydd.

Fler författare till utgåvan
I syfte att tillföra nyare kunskaper och erfarenheter har fler entreprenadjurister bjudits in som författare. Lars-Otto Liman har därför i denna utgåva samarbetat med entreprenadjuristerna Claes Sahlin, Martin Peterson och Niklas Kåvius som dagligen arbetar med entreprenadjuridiska frågeställningar. Som sekreterare har Lilian Vo fungerat. Genom ett utökat antal fotnoter i boken finns även möjligheten att fördjupa sina kunskaper i ämnet.

– Entreprenad- och konsulträtt har sedan länge varit en av entreprenadjuridikens klassiker. En bok som enkelt kan förklara samspelet mellan regler och tekniska förhållanden är viktig för branschen. Nu har den uppdaterats till de allra senaste regelverken, samverkansformerna och rättsfallen. Allt i syfte att bidra till ökad kunskap för alla som arbetar inom detta komplexa område, säger Claes Sahlin, chefsjurist Stockholms Byggmästareförening.


Fakta om boken

Författare: Lars-Otto Liman, Claes Sahlin, Martin Peterson och Niklas Kåvius
Förlag: Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 442 sidor
Mjukband

Ämnen

Taggar


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Presskontakt

Helen Strandgren

Helen Strandgren

Förlagschef 08-457 10 00

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige