Gå direkt till innehåll
Ny utgåva av Utemiljö – förenklar arbetet vid skötsel och förvaltning

Pressmeddelande -

Ny utgåva av Utemiljö – förenklar arbetet vid skötsel och förvaltning

Nu lanseras utgåva fem av boken Utemiljö, en bok om skötsel och förvaltning av utemiljö skriven av redaktör Hans Andrén. Boken kom till första gången 2000–2002 för att möta just behovet av utbildningsmaterial kring skötsel och förvaltning av dessa utemiljöer. Nu, snart tjugo år senare, är det fortfarande syftet med boken.

Utemiljön kräver kontinuerlig skötsel och ska uppfylla många olika funktionskrav i människors vardag, allt från lek- och grillplatser på våra bostadsgårdar, trädgårdsupplevelser i finparker till fotbollsplaner och spontana aktiviteter i evenemangsparker.

Utgåvan är en praktisk utbildande handbok för dig som arbetar med utemiljöarbete inom park-, fastighets- och kyrkogårdsförvaltning eller på golf- och idrottsanläggningar. I boken finns samlad nödvändig grundläggande kunskap inom området och förslag ges till arbetsmetoder och rutiner för att upprätthålla önskad kvalitet på utemiljön. Med hjälp av arbetsbeskrivningar uppställda i punktform ges direkt hjälp i utformningen av arbetet, såväl för arbetsledning som personal.

Boken kan användas vid validering och utbildning mot kompetensnivån för TCYKs (branschorganisatio­nen Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté) Yrkesbevis 1 – skötsel och förvaltning av utemiljö. Den är producerad i nära samarbete med yrkesverksamma praktiker för att ge en rättvisande bild av yrkeslivet. I arbetet har även ett flertal representanter från utemiljö- och fastighetsbranschen deltagit.

Innehållet är samordnat med terminologi och struktur i Moviums Skötselmanual 98, AMA Anläggning 20 och RA 20 Anläggning samt AFF Tjänstebeskrivning SD – Utemiljö. Den kan därför också fungera som stöd vid upphandling och projektering.

Fakta:
Förlag: Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 420
Mjukband med flikar, illustrationer i svartvitt
Författare: Red. Hans Andrén

Här kan du köpa boken!

Ämnen


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Presskontakt

Helen Strandgren

Helen Strandgren

Förlagschef 08-457 10 00

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige