Gå direkt till innehåll
Ny utgåva: BVL 9 Fukt

Pressmeddelande -

Ny utgåva: BVL 9 Fukt

Byggvägledning 9 Fukt, som utkom första gången 2002, finns nu i färsk och aktuell utgåva. Publikationen är en del i byggvägledningsserien – en rad handböcker som har som mål att underlätta tillämpningen av föreskrifterna i Boverkets byggregler BBR samt förklara dess bakgrund och på så sätt inspirera till lösningar som uppfyller funktionskraven. Genom skrifterna får projektörer och byggare lättillgänglig och konkret information anpassad till de funktionskrav som samhället ställer på byggnader och anläggningar. Varje enskild handbok behandlar ett avgränsat fackområde och innehåller berörda delar av BBR med kommenterande text.

Den nya utgåvan av BVL 9 Fukt har reviderats efter ändringarna i avsnitt 6 Hygien, hälsa och miljö i BBR 19 som gäller från den 1 januari 2012 och som ska tillämpas fullt ut från den 1 januari 2013 (BFS 2011:26).

I denna nya utgåva av Fukt har även en del nya forskningsrön och erfarenheter förts in, till exempel om hur man kan kvantifiera risken för mögelpåväxt vid klimatvariationer. Dessutom har två nya kapitel lagts till. De behandlar fuktkraven vid ändring av en byggnad samt vilka förundersökningar som bör göras – och hur – före projektering av ändringar av en befintlig byggnad. I återgiven BBR-text framgår de senaste ändringarna genom kantmarkering på samma sätt som i BBR.

Författaren bakom BVL 9 Fukt är Lars-Olof Nilsson, professor i Byggnadsmaterial vid Lunds Tekniska Högskola.

Byggvägledningsserien vänder sig såväl till den erfarne som till den som är i början av sin yrkesutövning.

Ämnen

Taggar


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Relaterat material

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige