Gå direkt till innehåll
Ny utgåva: Byggvägledning 6. Brandskydd

Pressmeddelande -

Ny utgåva: Byggvägledning 6. Brandskydd

Byggvägledning 6. Brandskydd. finns nu i ny utgåva, uppdaterad med de senaste ändringarna i BBR 19 som gäller fullt ut från den 1 januari 2013. I denna femte utgåva som är helt omarbetad är det, förutom Thomas Fagergren, helt nya författare som står bakom boken, samtliga knutna till Brandskyddslaget.

Det är ändringarna i avsnitt 5 Brandskydd i BBR 19 (BFS 2011:26) som föranlett förändringarna i den nya utgåvan. I återgiven BBR-text framgår de senaste ändringarna genom kantmarkering på samma sätt som i BBR. I Byggvägledning 6 finns även nya förslag och kommentarer till olika brandskyddstekniska lösningar. Möjligheter med analytisk dimensionering berörs också.

Författare till Byggvägledning 6. Brandskydd är Torkel Danielsson, Tomas Fagergren, Daniel Larsson, Martin Olander, Gösta Sedin, Urban Söderberg och Jörgen Thor. Samtliga författare har mycket god kunskap och lång erfarenhet av brandskyddsteknisk projektering. Några har särskild kompetens inom områdena glas, bärande konstruktioner och installationsbrandskydd.

Tomas Fagergren var med vid förra utgåvan men de tidigaste utgåvorna av Byggvägledning 6 i serien, som utkommit sedan 1990-talet, står Bo Backvik, Håkan Genberg och Hans Ohlson för.

Byggvägledning är en serie handböcker som ansluter till Boverkets byggregler, BBR. Avsikten med handboksserien är att vara en vägledning i tillämpningen av BBR. Varje enskild handbok, till exempel Brandskydd, Fukt eller Energihushållning, behandlar ett avgränsat fackområde och innehåller berörda delar av BBR med kommenterande text.

Serien har utkommit sedan början på 1990-talet. Förändringar sker snabbare inom vissa specialområden än inom andra. Detta har också påverkat takten i utgivningen, och innebär att sifferserien gör små skutt. Byggvägledning ger projektörer och byggare lättillgänglig och konkret information som anpassats till de funktionskrav som samhället ställer på byggnader och anläggningar. Serien vänder sig till såväl den erfarne som till den som är i början av sin yrkesutövning.

Ämnen

Taggar


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Relaterat material

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige