Gå direkt till innehåll
Ny utgåva: Vatten och avlopp. Byggvägledning 10

Pressmeddelande -

Ny utgåva: Vatten och avlopp. Byggvägledning 10

”Vatten och avlopp. Byggvägledning 10” finns nu i färsk och aktuell utgåva. Denna fjärde utgåva av handboken har reviderats med hänsyn till ändringarna till och med BBR 20 (BFS 2013:14) som gäller från den 1 juli 2013.


Underlaget till revideringen av Vatten och avlopp. Byggvägledning 10 är de ändringar i BBR 19 som infördes den 1 januari 2012, och som efter en övergångsperiod tillämpas fullt ut sedan 1 januari 2013 (BFS 2011:26) samt ändringar i BBR 20 (BFS 2013:14) som gäller från den 1 juli 2013. I återgiven BBR-text framgår de senaste ändringarna genom kantmarkering på samma sätt som i BBR. 

För vatten- och avloppsinstallationer gäller, liksom tidigare, att de ska utformas på ett sådant sätt att vattenkvalitet och hygienförhållanden tillfredsställer allmänna hälsokrav. De senaste ändringarna i BBR berör främst anpassning till EU-lagstiftning bland annat när det gäller CE-märkning av byggprodukter. 

I denna byggvägledning kommenteras också de övergripande allmänna principer och krav kring vatten- och avloppsinstallationer som är gemensamma för alla avsnitten i BBR, exempelvis regler om material och produkter, projektering och utförande, verifiering samt drift- och underhållsinstruktioner.

Författarna bakom Vatten och avlopp. BVL 10 är forskare Marko Granroth och civilingenjör Lars Olof Matsson, båda verksamma som konsulter vid Sweco Systems AB.

Boken är en del i byggvägledningsserien – en rad handböcker som har som mål att underlätta tillämpningen av föreskrifterna i Boverkets byggregler BBR samt förklara dess bakgrund och på så sätt inspirera till lösningar som uppfyller funktionskraven.

Genom skrifterna får projektörer och byggare lättillgänglig och konkret information anpassad till de funktionskrav som samhället ställer på byggnader och anläggningar. Varje enskild handbok behandlar ett avgränsat fackområde – Brandskydd, Fukt, Energihushållning – och innehåller berörda delar av BBR med kommenterande text.

Serien har utkommit sedan början på 1990-talet. Förändringar sker snabbare inom vissa specialområden än inom andra. Detta har också påverkat takten i utgivningen, och innebär att sifferserien gör små skutt.

Byggvägledning ger projektörer och byggare lättillgänglig och konkret information som anpassats till de funktionskrav som samhället ställer på byggnader och anläggningar. Serien vänder sig till såväl den erfarne som till den som är i början av sin yrkesutövning.Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Presskontakt

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige