Gå direkt till innehåll
Nya AMA Hus ser dagens ljus!

Pressmeddelande -

Nya AMA Hus ser dagens ljus!

AMA Hus 18 är här! Det stora referensverket för framtagning av förfrågningsunderlag och tekniska beskrivningar har uppdaterats med nya texter, koder och rubriker. Även figurer och tabeller har setts över och uppdaterats.

Arbetet har engagerat ungefär 30 utredare som är specialister inom olika områden. Dessutom har en referensgrupp med representanter från hela branschen bistått med synpunkter under projektet.

Martin Steno och Nicklas Olars, båda projektledare för AMA Hus 18, känner sig nöjda över resultatet.

- Det känns bra att branschen fortsätter att få ett stabilt verktyg att göra förfrågningsunderlag och beskrivningar ifrån. Målet är att alla verksamma ska kunna ha tydliga handlingar med tydliga krav, säger Martin Steno.

- Vi har fått in ungefär 850 remissynpunkter där flertalet har varit relevanta och en del har lett till ändringar i slutmaterialet. Det är viktigt för oss med remisshantering eftersom det medför en förankring hos branschen, säger Niklas Olars.

En stor del av förändringarna i Hus 18 beror på teknikutveckling, nya material och nya standarder. Exempel på ändringar är:

  • I byggdelskapitlen finns nya tabeller för bjälklag av massiva RD-element och plattbärlag av betong.
  • I murverksavsnittet har tidigare rådstext avseende förtillverkad liggfogsarmering, montering av inmurningsgods, kramlor och frostbeständighet införts som krav.
  • För stålkonstruktioner har text anpassats efter eurokoder och EKS.
  • I träavsnitten har funktionskrav för industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor införts.
  • Plåt- och tätskiktsavsnitten har många förändringar i figurer som visar utförande av detaljer. Dessutom har ett antal nya figurer kommit till.
  • Lutning för beläggning på balkonger, altaner och trappor har ändrats.
  • Ett nytt avsnitt för Beläggningar av hårdbetongmassa har skapats, med underliggande koder och rubriker.
  • För kontrollmätning av buktighet finns nya figurer och förklarande text som förtydligar hur man mäter.
  • Nya texter för infästning av solenergisystem på tak och fasad.

AMA Hus utkommer vart tredje år, men hoppet mellan AMA Hus 14 och 18 har sin förklaring.

- Tidigare daterades utgåvan med det årtal som utredningsarbetet gjordes, vilket är året innan referensverket släpps. För att undvika missförstånd, är det nu beslutat att publiceringsåret även ger namn till utgåvan. Men det är fortfarande var tredje år som gäller, förklarar Martin Steno.

AMA Hus 18 har officiell release onsdag 11:e april i Byggtjänsts monter på Nordbygg.

Om AMA Hus
AMA Hus är ett referensverk som ges ut av Svensk Byggtjänst. Referensverket används vid upprättande av beskrivningar och utförande av husbyggnadsarbeten. AMA Hus utges i nya generationer vart tredje år. Den senaste är AMA Hus 18 som efterträder AMA Hus 14.

Tillhörande verk är RA Hus som innehåller Råd och Anvisningar som hjälper verksamma i byggindustrin att upprätta beskrivningar för husbyggnadsarbeten, och MER Hus som innehåller Mät- och Ersättningsregler för husbyggnadsarbeten. Observera att MER Hus 18 kommer ut senare under hösten 2018.

Ämnen


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Presskontakt

Jan-Olof Edgar

Jan-Olof Edgar

Produktchef AMA

Relaterat material