Gå direkt till innehåll
Nya boken Bygga bad – guidar bort från kostsamma felkonstruktioner

Pressmeddelande -

Nya boken Bygga bad – guidar bort från kostsamma felkonstruktioner

Syftet med offentliga badanläggningar är att de ska vara till glädje för många. Men kunskapen när det gäller byggande av bad är ibland otillräcklig, vilket medför stora kostnader för samhället. Det menar Torsten Wikenståhl, brobyggnadsingenjör, som i sin nya bok Bygga bad berättar hur man bygger badhus som håller i längden.
– Gör man rätt från början kan man spara mycket pengar, säger han.   

Badhus är en gammal inrättning i vårt samhälle, använd av såväl allmänhet som föreningsverksamhet. Det är dock en komplicerad byggnad som är dyr att driva och underhålla, och många svenska badhus är idag i dåligt skick och i behov av olika upprustningsåtgärder.

Torsten Wikenståhl, som jobbat med badanläggningar i hela sitt yrkesliv, både tillsammans med kommuner och badmästarförbund, har sett många svenska badhus som vittrar sönder. Orsakerna, menar han, är bland annat felaktiga metod- och materialval, mindre bra planlösningar samt dåligt underhåll. Problem som man hade sluppit om man gjort rätt från början.

För att förhindra att onödiga fel uppstår vid framtida renoveringar och byggnationer av bad har Torsten Wikenståhl nu skrivit boken som heter just Bygga bad, utgiven av Svensk Byggtjänst.

– Att bygga bad ställer stora krav på rätt kompetens, men jag har märkt att det ofta saknas, både hos de som beställer och hos de som bygger bad. Går man ner i källaren i badanläggningar så hittar man ofta rost och läckage, samt ser att fukt har gått in i byggskalet, säger Torsten Wikenståhl och fortsätter:

– Det finns alltid lycksökare bland konsulter och byggare som erbjuder billiga lösningar, men bad är en av de mer komplicerade byggnader vi har i samhället och väl genomarbetad programskrivning, projektering och kontroll är nödvändigt. Det kan vara lockande att hoppa över lite av det kostsamma förarbetet, men det kan få tråkiga och dyra konsekvenser längre fram. Ett bad ska ju kunna fungera under många år.

Torsten Wikenståhl hoppas nu att han genom sin bok ska kunna sprida den kunskap som behövs vid badhusbyggande, både till de som beställer, planerar och bygger.  Boken riktar sig därmed till såväl politiker och byggherrar som till konstruktörer, entreprenörer och konsulter.

– Jag hoppas att boken ska bidra till att man bygger rätt från början, så att man slipper kostsamma fel längre fram, säger Wikenståhl.

 

Handbok
Bygga bad fungerar utmärkt som guide vid nybyggnad eller renovering av badanläggningar.  

Praktiska tips och råd presenteras, bland annat gällande utseende och konstruktion, ytskikt, rumsluft, ljudmiljö, belysning, energi, vattenrening, badsäkerhet samt städning. Ett avsnitt i boken behandlar också speciella krav och önskemål inom idrotten, och ett annat berättar om badande ur ett historiskt perspektiv.

Boken är rikt illustrerad och som bilagor hittar man råd om tillvägagångssätt vid renovering eller nyproduktion av bassängbeklädnad samt en praktisk checklista som fungerar som stöd när man ska formulera och prioritera vad ett tänkt badhus ska innehålla.

Om författaren:
Torsten Wikenståhl är brobyggnadsingenjör med intresse för arkitektur och konst. Han har gedigen erfarenhet av idrotts- och fritidsanläggningar av skilda slag och har arbetat som konsult och rådgivare på Riksidrottsförbundet och Svenska kommunförbundet. Nu driver han sitt eget konsultföretag, FRITEK.

Ämnen

Taggar


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Relaterat material