Gå direkt till innehåll
Nya boken ”Partnerskap” tar upp kontraktsutformning vid samverkansformen partnering

Pressmeddelande -

Nya boken ”Partnerskap” tar upp kontraktsutformning vid samverkansformen partnering

Partnering är en alltmer använd samverkansform i byggsektorn. Begreppet saknar officiell definition i Sverige och det är inte heller klart vilka arbetsmoment eller villkor som krävs för att samarbete ska rubriceras som partnering. Den nya boken ”Partnerskap” handlar om de kontrakt som beställare och entreprenör bör ingå för att avsedd partnering ska ges bäst förutsättningar att fungera. 

Ett byggprojekt bör aldrig genomföras utan ett genomarbetat entreprenadkontrakt, särskilt inte eftersom byggsektorn är förhållandevis tvistebenägen. Men finns idag finns nästan inget skrivet om hur kontrakten ska utformas för bästa resultat i partneringsammanhang.

Ett entreprenadkontrakt för partneringprojekt har dubbla syften. Dels ska det understödja den utökade samverkan som parterna enats om, dels ska det tydligt reglera vad som gäller om avsedd nära samverkan misslyckas. Boken Partnerskap fokuserar istället på de juridiskt bindande avtal som beställare och entreprenör behöver ingå för att avsedd partnering ska ges bäst förutsättningar att fungera.

Partnerskap. Om kontraktens utformning vid partnering och liknande former av utökad samverkan i byggsektorn består av två delar. Den första delen, ”Vad är partnering och vad ryms inom begreppet”, handlar om partnering som företeelse och vad som kännetecknar det. Här beskrivs också varför partnering växt fram i Sverige, lämpliga projekt för partnering, hur man väljer rätt partner och vilka krav som ställs på organisationen.

Den andra delen, ”Avtal för olika faser”, är närmast en handbok för den som vill veta hur avtalen för de olika faserna kan se ut vid partnering samt vilka ändringar och tillägg som bör göras av de gällande standardavtalen AB 04, ABT 06 och ABK 09. Tyngdpunkten ligger på upprättandet av entreprenadkontrakt baserade på AB 04 eller ABT 06.

Boken vänder sig till dem som arbetar med partneringkontrakt, såväl jurister som ingenjörer.

Författaren Håkan Bjerle har arbetat med entreprenadjuridik sedan början av 1990-talet och är idag advokat och delägare i Andersson Gustafsson Advokatbyrå. Som advokat biträder Håkan Bjerle både beställare och entreprenörer med juridisk rådgivning och han är en ofta anlitad skiljeman och föreläsare inom sitt verksamhetsområde.

Under de senaste tio åren har Håkan Bjerle anlitats för utformning av entreprenadkontrakt vid många olika och stora partneringprojekt, bland annat Friends Arena i Solna och European Spallation Source (ESS) i Lund.


Ämnen

Taggar


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Relaterat material