Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya dokument effektiviserar och internationaliserar Aff-konceptet


Nu finns två nya Aff-dokument som båda är anpassade till europeisk standard: Vägledning och upphandlingsföreskrifter 10 och Aff-definitioner 10.

Aff-dokumenten är verktyg för att beskriva och handla upp fastighetsförvaltning och Facility Management-tjänster (FM-tjänster). Med Aff-dokumenten blir avtalen tydliga och risken för missförstånd minskar.

De två nya dokumenten som nu finns tillgängliga innebär att Aff-konceptet effektiviseras och internationaliseras.

Strategiskt stöd

Vägledning och upphandlingsföreskrifter 10 ger stöd i den strategiska processen som föregår en upphandling med hjälp av Aff-dokumenten. Detta stöd har tidigare saknats i Aff-konceptet. Dokumentet utgår från en processbeskrivning som omfattar samtliga steg i processen, det vill säga inte bara strategiarbete utan också upphandling och entreprenad .

Innehållet är anpassat till europeisk standard och därmed internationellt upphandlingsarbete.

Det nya dokumentet behandlar bland annat följande:

*Att bygga upp en beställarorganisation

*Hur man definierar kärnverksamheten

*Att fastställa omfattningen på det som ska handlas upp

*Hur upphandlingen påverkar den kvarvarande organisationen som är i egen regi

Som bilagor till Vägledning och upphandlingsföreskrifter 10 finns moderniserade mallar för såväl privat som offentlig upphandling.

Internationella termer

Aff-definitioner 10 är en uppdatering av Aff Definitioner 04. Syftet med den nya utgåvan är att föra in termer från såväl svensk standard som europeisk standard i Aff-dokumentens nomenklatur.

Standarderna tillför ett trettiotal nyckelbegrepp inom Facility Management och underlättar för upphandlingar och avtal på internationell basis.

Genom uppdateringen definieras till exempel centrala begrepp som kund, beställare och slutanvändare på ett tydligt sätt – något som tidigare inte förekommit i Aff-dokumenten.

Skapar tydlighet

-Vägledning och upphandlingsföreskrifter 10 ger tydlighet i förberedande arbete,  upphandling och under genomförandet, säger Gustav Anderson, produktansvarig för Aff på Svensk Byggtjänst.

-Med vägledningen samt Aff-definitioner 10 säkerställs att den som använder Aff-dokumenten följer europeisk standard. Det gör det lättare att handla upp och samarbeta med aktörer från andra europeiska länder.

Om Aff-dokumenten

Aff-dokumenten är verktyg för att beskriva och handla upp fastighetsförvaltning och FM-tjänster. Med Aff-dokumenten blir avtalen tydliga och risken för missförstånd minskar.

Aff-dokumenten har funnits på marknaden sedan 1995 och fått ett brett genomslag både hos fastighetsägare och andra beställare av förvaltnings- och FM-tjänster samt hos leverantörer av sådana.  Aff-dokumenten är idag branschstandard för förvaltnings- och FM-entreprenader och marknadsförs av Svensk Byggtjänst.  Föreningen Aff har branschens uppdrag att förvalta och vidareutveckla dokumenten.

För mer information kontakta:

Gustav Anderson, Svensk Byggtjänst. Tel: 08-457 10 00 (vxl). gustav.anderson@byggtjanst.se

Ämnen

Taggar


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.


Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Relaterat material

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige