Följ Svensk Byggtjänst

Nytt avsnitt av Snåret – låt funktionskrav stoppa miljonrullningen

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2019 11:55 CEST

Programledare Viktor Ginner och AMA-chef Jan-Olof Edgar diskuterar funktionsupphandlingar i ett nytt avsnitt av Snåret.

I senaste avsnittet av podcasten Snåret möter vi Jan-Olof Edgar produktchef för AMA på Svensk Byggtjänst, även kallad Mr BIM. I avsnittet reder han ut hur funktionskrav i upphandlingar kan bli ett verktyg för att hålla branschens kostnader i schack.

Idag utförs vartannat byggprojekt i form av en totalentreprenad, enligt en undersökning som nyligen gjordes av Svensk Byggtjänst och Navet (tidigare Industrifakta). Samtidigt har stora aktörer som Trafikverket haft en uttalad strategi om att öka andelen totalentreprenader och upphandla med en högre grad av funktionskrav i stället för krav på tekniska lösningar. Med andra ord finns all anledning att ha koll på hur funktionsupphandlingar faktiskt fungerar.

– Såväl beställare som utförare kan dra fördelar av en ökad andel funktionskrav. Exempelvis kan det bli ett effektivt verktyg för att komma till rätta med ansvarsfrågan i projekt där kostnaderna dragit iväg, berättar Jan-Olof Edgar och tar det högaktuella exemplet, Slussen i Stockholm, som exempel. 

Beställaren betalar

I SvD den 21 augusti 2019 kunde vi läsa att en del av Slussens ombyggnadsprojekt nu väntas bli minst 700 miljoner kronor dyrare än beräknat. Notan skickas till skattebetalarna.

I avsnittet utreds frågan om det går att undvika miljonrullningen med hjälp av bra funktionskrav och Jan-Olof Edgar anser att det visserligen är svårt att beskriva stora och komplexa anläggningsprojekt som Slussen enbart i form av funktioner, men menar samtidigt att det skulle fungera på avgränsade delar:

– I dessa delprojekt ansvarar då utföraren för att ställda funktionskrav uppfylls med rimliga lösningar och till det pris som avtalats.

Entreprenörens utökade ansvar

Avsnittet belyser de framsteg som görs för att underlätta upphandlingar med funktionskrav:

– Svårigheten för många beställare har hittills varit att uttrycka funktionskrav som är mätbara och går att följa upp. Framför allt i väldigt komplexa projekt. Det är ett av skälen till att Svensk Byggtjänst nu startat arbetet med AMA Funktion, berättar Jan-Olof Edgar.

AMA Funktion är en utveckling av AMA, Allmän material- och arbetsbeskrivning, som innebär standardiseringar och tydliga spelregler som ska göra det bli lättare att specificera funktionskrav och därmed skapa bättre förutsättningar för att skörda vinsterna av mer renodlade totalentreprenader.

För dig som vill veta mer, lyssna på senaste avsnittet av Snåret.

Sedan 2015 har podcasten Snåret varit en del av byggbranschens kunskapsnav. Åtskilliga ministrar, koncernchefer och ledande forskare har brottats kring branschens knäckfrågor i Emma Jonstegs studio. I höst utvecklas Snåret ytterligare. Utöver de ordinarie diskussionerna med Emma Jonsteg som samtalsledare kommer numera Svensk Byggtjänsts Viktor Ginner, med hjälp av flera av branschens ledande experter, att reda ut några av de snårigaste frågorna i byggprocessen.

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.