Gå direkt till innehåll
Nytt avsnitt i Svensk Byggtjänsts podcast Snåret: ”PBL är inte orsaken till segdragna planprocesser!”

Pressmeddelande -

Nytt avsnitt i Svensk Byggtjänsts podcast Snåret: ”PBL är inte orsaken till segdragna planprocesser!”

Planprocessen – ett ord som knappast förknippas med effektivitet, smidighet eller transparens. I senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret diskuterar vi hur planprocessen kan kortas och effektiviseras – utan att göra avkall på vare sig kvalitet eller medborgarinflytande.

Vad i planprocessen är det som tar så lång tid? Är det plan- och bygglagen (PBL) som är för rigid, eller handlar det om bristande samarbetsförmåga och kompetens bland processens olika aktörer?

I senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret tar vi upp frågan till diskussion. Panelen består av Leif Nysmed, riksdagsledamot (S), Martin Willén, biträdande stadsbyggnadschef i Örebro och Peter Lindroos, planarkitekt på Urban Minds. Programledare är som vanligt Emma Jonsteg, Utopia Arkitekter.

PBL är inte hindret
Paneldeltagarna är alla ense om att det inte är PBL som hindrar bostadsbyggandet, utan att det är hanterandet av den som påverkar processtiden.

– Jag skulle önska att lagen inte ändrades hela tiden. För varje gång detta sker – även om det bara är en mindre justering – uppstår ett enormt arbete i varenda kommun, länsstyrelse och mark- och miljödomstol, med att justera arbetet i förhållande till denna lilla ändring, konstaterar Martin Willén.

Leif Nysmed instämmer i uttalandet och tillägger:

– Att planprocessen i vissa fall tar så lång tid handlar om att aktörerna gräver ned sig i skyttegravar och inte är samarbetsvilliga. Man vill inte sätta sig in i vad den andre har för ingångsvärden i planprocessen.

Överklaganden går att undvika
Många menar att möjligheterna att överklaga detaljplaner är för stora. Men Peter Lindroos anser att det går att arbeta så att överklaganden inte ens uppstår:

– Jag vill sätta en heder i att som planhandläggare jobba på ett sätt så att en plan inte blir överklagad. Det gör man genom att skapa en nära dialog med de som är berörda – att verkligen sätta sig ner över en kopp kaffe och diskutera igenom frågan med markägaren.

Leif Nysmed flikar in:

– Man ska också komma ihåg att nästan 80 procent av detaljplanerna går igenom, utan överklaganden. Så problemet har gjorts större än vad det verkligen är.

Behov av akut-PBL
Peter Lindroos är inte främmande för att det kan krävas ett slags Akut-PBL i extrema situationer när många nya bostäder måste fram snabbt.

Leif Nysmed är mer avvaktande:

– Jag är lite rädd för bruket av tillfälliga bygglov, eftersom jag upplever att man inte riktigt tar hänsyn till den infrastruktur som krävs. Tillfälliga bostäder behöver också vatten, el och avlopp.

Lyssna på Snåret via byggtjanst.se/snaret. Diskussionen kring programmen förs på Twitter @Snaaret samt på facebook.com/snaret.podcast

Ämnen

Taggar


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Relaterat material

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige