Gå direkt till innehåll
Nytt inslag idag i Svensk Byggtjänsts podd ”Snåret”: ”Byggprocessen behöver tydlig visionsstyrning, mindre prestige och fler kvinnor!”

Pressmeddelande -

Nytt inslag idag i Svensk Byggtjänsts podd ”Snåret”: ”Byggprocessen behöver tydlig visionsstyrning, mindre prestige och fler kvinnor!”

Brist på bra kommunikation mellan aktörerna i byggprocessen orsakar ineffektivitet, onödiga kostnader och dålig kvalitet. För att ändra på detta behövs tydlig visionsstyrning med konkreta incitament och uppföljningar från kommuner och byggherrar. Det krävs också mindre rädsla, förutfattade meningar och egoism i dialogen mellan aktörerna. Att fler kvinnor kommer in i byggprocessen bidrar till att minska det invanda prestigetänkandet.

Detta är några av de huvudsakliga konklusionerna i det senaste programmet i Svensk Byggtjänsts podd ”Snåret”, som publiceras på www.byggtjanst.se idag den 23 april.

Förutom programledaren Emma Jonsteg, VD på Utopia Arkitekter, medverkar följande personer i detta program: Fredrik Drotte, stadsutvecklingschef i Upplands Väsby, Petra Bjurhall, teknikkonsult och chef för enheten hållbara byggnader på Grontmij, Helena Dahlberg produktchef för AMA och BSAB på Svensk Byggtjänst samt Lotta Niland, regionchef på Besqab

Programmet som har temat ”Hur blir vi bättre på att hångla i byggprocessen”, bygger på tidigare undersökningar och intervjuer som Svensk Byggtjänst gjort. Dessa pekar tydligt på att bristande kommunikation i byggprocessen orsakar ineffektivitet och höga kostnader. Vilket i sin tur bland annat bidrar till att de bostäder som behövs inte byggs i tillräckligt hög takt och med rätt kvalitet.

Visionsstyrning
En grundläggande orsak till den bristande kommunikationen i byggprocessen är bristen på tydliga och gemensamma visioner innan ett byggprojekt startas, menade de medverkande i programmet. De tyckte att kommuner och byggherrar måste sätta och kommunicera en stark och klar vision för bygganden som ska skapas.

– Men risken är att vi även med en god vision faller tillbaka i gamla mönster där det bara är ekonomiska intressen som styr de olika aktörerna, varnade Petra Bjurhall.

– För att hindra det behövs styrning, uppföljning och incitament för att vidmakthålla den gemensamma visionen genom hela projektet, menade Fredrik Drotte och pekade på projektet Väsby Labs i Upplands Väsby.

Här har kommunen efter en omfattande dialog fastställt en vision och vilka kvaliteter som markanvisade företag ska uppnå i sina byggnader. Byggföretagens resultat följs upp av en extern jury genom hela processen och om de uppnår visions- och kvalitetsmålen får de rabatt på markpriset av kommunen.

Nytt samtalsklimat
Programledaren Emma Jonsteg menade att det finns en rädsla hos arkitekter och byggherrar att peka på systemfel i kommuner. ”Ingen vill riskera att bli utan markanvisning.”

Rädsla, förutfattade meningar och egoism genomsyrar alltför mycket av dialogen och kommunikationen i hela byggprocesen, var de medverkande i programmet överens om.

– Vi i branschen – tekniker, ingenjörer och arkitekter – är nog inte så bra på detta med kommunikation. Men vi måste försöka skapa ett öppnare samtalsklimat. Vi kan ju konstatera att där vi lyckas få till bra kommunikation blir det bra projekt, menade Lotta Niland.

– Att fler kvinnor kommer in i byggprocessen bidrar till att minska det invanda prestigetänkandet, och då blir dialogen bättre. Jag tror att det är så – vi kvinnor är mindre låsta i prestige, menade Petra Bjurhall och fick medhåll av alla de andra deltagarna.

Kommande inslag: Vem ljuger?
Inom kort kommer ytterligare nya inslag att läggas ut på ”Snåret”. I början av maj är temat ”Vem ljuger?” I debatten finns två huvudförklaringar till att det tar så lång tid att få igång nya bostadsprojekt: kommunernas saktfärdighet och byggbolagens vinstkrav. Hur ser sanningen och ansvarsfördelningen ut, och hur löser vi upp knutarna?

Snåret finns tillgängligt att lyssna på via www.byggtjanst.se och diskussionen kring programmen förs på twitter #snåret med Svensk Byggtjänsts VD Erik Hellqvist.

Ämnen

Taggar


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Relaterat material

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige