Gå direkt till innehåll
Nytt inslag idag i Svensk Byggtjänsts podd ”Snåret”: ”Politikerna vågar inte prova nya boendelösningar”

Pressmeddelande -

Nytt inslag idag i Svensk Byggtjänsts podd ”Snåret”: ”Politikerna vågar inte prova nya boendelösningar”

Kan nya boendelösningar vara svaret på den ökande bostadsbristen i Sverige? I dagens avsnitt av podcasten Snåret tittar vi närmare på några internationella exempel som ännu inte, eller i liten omfattning, fått fäste här. Det handlar om social housing, mobila byggnader och byggemenskaper.

I den pågående bostadsdebatten konstateras det ständigt att vi inte bygger bostäder för folk som behöver dem mest – de som inte har råd med dyr nyproduktion. Lösningarna som diskuteras är dels förenklade regelverk som ska göra det möjligt att bygga mindre och billigare bostäder, dels riktade bostadsstöd och subventioner till byggande. Men går det att göra på ett annat sätt? I detta avsnitt tar Svensk Byggtjänst upp tre internationella boendelösningar till diskussion. Medverkar gör Mia Odabas, ekonomijournalist, Tobias Olsson, förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter och Göran Cars, professor i samhällsplanering på KTH. Programledare är som vanligt Emma Jonsteg, Utopia Arkitekter.

Social housing har oförtjänt dåligt rykte
Social housing är ett samlingsnamn för hyresbostäder som ägs och förvaltas av staten, av icke vinstdrivande företag eller genom en kombination av de två. Syftet är att tillhandahålla bostäder till rimliga priser för dem som står längst ifrån bostadsmarknaden. I Europa har alla länder utom Sverige, Tjeckien och Lettland någon form av bostadssystem för låginkomstgrupper. Göran Cars tycker att social housing fått ett oförtjänt dåligt rykte, och vill därför kalla det affordable housing istället:

– Det handlar om bostäder till dem som inte har råd att ta sig in på den ordinarie bostadsmarknaden. Och affordable housing behöver inte innebära att man bygger dessa bostäder skilt från övrig bebyggelse. I Finland har man till exempel blandat upplåtelseformer i samma område, och därmed sluppit mycket av den segregation som våra svenska miljonprogramsområden gett upphov till, menar han.

Alla tre håller med om att allmännyttan spelat ut sin roll som bostadsförsörjare, i och med att de allmännyttiga bolagen numera ska verka affärsmässigt. Därmed tappar de alla möjligheter att gå i bräschen för ett socialt boende.

Mobilt boende ger möjlighet till central exploatering
I Amsterdam har man löst bostadsbristen bland studerande genom att bygga en hel stadsdel med mobila containerlägenheter, som huserar 1000 studenter. Tobias Olsson har tidigare besökt området och medger att även om arkitekturen knappast är tilltalande, fungerar dessa bostäder alldeles utmärkt som temporära boenden för människor som ska bo där under en begränsad tid av sina liv.

Att utnyttja mobila boendelösningar gör också att man kan använda centrala lägen för tillfälliga bygglov i väntan på annan byggnation. Mia Odabas framhåller just läget som det mest betydelsefulla för en student.

– När jag var student bodde jag i ett vindsrum hos en fransk familj. Det var dragigt och jag fick bara använda duschen tre gånger i veckan, men jag tyckte ändå det var toppen, eftersom läget var fantastiskt, konstaterar hon.

Byggemenskaper kapar mellanhänder
En byggemenskap är en grupp av människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad. Byggformen har blivit populär i Tyskland, men i Sverige är det än så länge bara ett fåtal byggemenskapsprojekt som genomförts. Ett viktigt argument för byggemenskaper är att priserna kan hållas lägre eftersom mellanhänder reduceras och därmed slipper man projektutvecklarnas risk- och vinstpåslag.

– Småskaliga bygglösningar är jätteviktiga, men som det ser ut i Sverige idag måste du vara otroligt vetgirig för att kunna bygga hus i egen regi och dessutom vara beredd att stöta på en del hinder, menar Tobias Olsson.

Mia Odabas understryker att det finns en rädsla hos politikerna att prova nya lösningar:

– De tar hellre det säkra före det osäkra, och tänker att gör vi ingenting, kan vi i alla fall inte få kritik för att vi gjort fel. Och den inställningen är förödande, inte minst för byggbranschen, konstaterar hon.

Lyssna på Snåret via www.byggtjanst.se. Diskussionen kring programmen förs på Twitter #snåret med Svensk Byggtjänsts VD Erik Hellqvist samt på facebook.com/snaret.podcast


Ämnen

Taggar


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Relaterat material

Relaterade nyheter

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige