Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ökade kunskaper om AB 04 gynnar svenskt byggande

Heldagskonferensen om AB 04 behandlar de allmänna bestämmelserna i praktisk operativ mening. Såväl entreprenadjuristen som projektchefen kommer att fördjupa sina kunskaper om standardavtalet, dess tillämpningar och möjlighet till avsteg. Förbättrad affär för alla parter är det yttersta syftet.

I vinter är det tio år sedan lanseringen av standardavtalet AB 04. Därför bjuder Svensk Byggtjänst in till en heldagskonferens om AB 04 den 5 februari 2015 i Stockholm. Programpartners är Stockholms Byggmästareförening, Byggherrarna, Sveriges Byggindustrier, VVS Företagen, EIO och STD-företagen.

Jurister och projektledare
– Konferensen bjuder på användbar kunskap både för entreprenadjuristen och för praktikern, det vill säga projektchefen och projektledaren. På nästan varje byggmöte behandlas praktiskt juridiska frågor till exempel avsteg i form av ändrings- och tilläggsarbeten, säger Charlotta Lindmark, chefsjurist på Trafikverket, som inledningstalar på Tio år med AB 04.

Hon leder arbetet i Byggandets kontraktkommitté BKK och sitter i Konkurrensverkets råd för upphandling. Charlotta kommer att prata hur AB 04 fungerar idag och om hur det kan komma att se ut i framtiden.

Rättsfall och tillämpningar
Advokat Bo Linander är sedan många år specialinriktad på entreprenad- och konsulträtt. Han biträder vid upprättande av avtal inom byggsektorn och anlitas som ombud och skiljeman i tvister.

På Tio år med AB 04 kommer Bo att berätta om rättsfall gällande ansvar och regler för skador och fel.

– Jag kommer att redovisa och kommentera rättsfall av tillämpningar från Högsta domstolen . Det handlar bland annat om riskfördelning för okända förutsättningar, säger Bo Linander.

Minskar kostnader
– På Svevia lever vi varje dag med AB 04, standardavtalet är en central del i 90 procent av alla affärer vi gör. Det går inte att överskatta dess betydelse för svensk byggbransch, säger Erik Boman, chefsjurist på Svevia, som också föreläser på konferensen.

– En stor brillians med AB 04 är att en grundläggande förståelse sitter i ryggmärgen hos många i branschen. Men om parterna skaffar sig ännu bättre detaljkunskap om avtalet och undviker avsteg kan vi ytterligare minska transaktionskostnaderna, vilket gynnar både beställare och leverantör.

Sådana kunskaper kan besökaren tillägna sig på konferensen.

Erik kommer att ge en historisk exposé - AB 04:s grunder kan räknas över 100 år bakåt i tiden - och berätta om hur vi kommit fram till att avtalet ser ut som det gör idag.

Ur programmet:

  • - Historik AB 04
  • - Rättsutveckling med AB 04
  • - Rättsfall med AB 04
  • - Förändringarna i AB 04 – hur blev det?
  • - Avsteg – på gott och ont?
  • - Debatt: Tio år framåt – hur ser AB 04 ut om tio år?

Tio år med AB 04

Plats: Nalen, Regeringsgatan 74 i Stockholm

Tid: 5 februari 2015 kl 9–18

Program och anmälan

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Relaterade nyheter

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige