Gå direkt till innehåll
Per Ankersjö i Svensk Byggtjänsts podcast Snåret: "Provocerande med naturreservat vid tunnelbanestationer"

Pressmeddelande -

Per Ankersjö i Svensk Byggtjänsts podcast Snåret: "Provocerande med naturreservat vid tunnelbanestationer"

Förtätningen i våra städer gör att antalet grönytor minskar till förmån för bostadsbyggandet. Men behöver det gröna och urbana stå i konflikt med varandra? Eller är det till och med så att naturen ”tjänar” på den täta staden? Dessa frågor står i centrum i senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret.

Naturens roll i staden skapar allt mer debatt. I senaste avsnittet av Snåret diskuteras ämnet av Per Ankersjö, tidigare stadsmiljöborgarråd i Stockholm, numera PR-konsult på A Beautiful Soup, Lena Brunsell, landskapsarkitekt från Ekologigruppen och Maria Bergström, landskapsekolog och biogeovetare på Naturskyddsföreningen. Programledare är som vanligt Emma Jonsteg, vd för Utopia arkitekter.

– Stadsutvecklingsfrågorna har blivit de nya miljöfrågorna och städerna erbjuder en bra lösning på klimatutmaningen, menar Per Ankersjö. Han har nu lämnat politiken och startat en kommunikationsbyrå specialiserad på hållbar stadsutveckling.

Väl planerad infrastruktur och tekniska lösningar är viktiga medel för att klimatanpassa våra städer. Men ibland glöms behovet av grönområden bort då man förtätar städer av miljöskäl.De ekosystem som finns i städer i form av grönområden och parker, producerar tjänster av stor betydelse för stadsbefolkningens välbefinnande, till exempelbullerreducering, regnvattenreglering och rekreation

”Naturen är ingen affär”
Maria Bergström är kritisk till att ekosystemtjänsterna nu börjat värderas i pengar och menar att det lurar folk att tro att vi kan ”köpa” oss dessa tjänster när helst vi är i behov av dem:

– Naturen är ingen affär och inte heller något vi står utanför, konstaterar hon.

Lena Brunsell är delvis av en annan åsikt och menar att det är bra med beräkningarna eftersom det då blir tydligt för gemene man vadekosystemtjänster egentligen ”kostar”.

Naturreservat en het potatis
En aktuell diskussion i medierna gäller utbredningen av naturreservat i Stockholms län – där kommuner anklagas för att inrätta naturreservat för att slippa bygga bostäder.

Per Ankersjö håller till viss del med om problematiken:

– Det är lite provocerande att det vid tunnelbanestationer inrättas naturreservat som då omöjliggör bostadsbyggande för all framtid. Dock är jag en stark anhängare av kommunalt självstyre, det är viktigt att det finns en folklig förankring. Men generellt tycker jag att det finns alldeles för mycket statliga regleringar som gör det svårt att bygga den täta hållbara staden.

Maria Bergström delar inte Per Ankersjös uppfattning:

– I Stockholm har man haft en mycket medveten stadsplanering och alla dessa ”hinder” har varit en tillgång, där man har slagit vakt om stadens värden.

Inte frikopplad från staden
Programledare Emma Jonsteg summerar samtalet på följande vis:

– En sak vi är väldigt överens om är att naturen inte kan betraktas som frikopplad från staden. Den är och måste i allra högsta grad förbli en del av våra urbana miljöer. Där tror jag vi har nyckeln till det rätta förhållningsättet. Naturen i staden är något annat än en sämre version av naturen på landsbygden!

Lyssna på Snåret via byggtjanst.se/snaret. Diskussionen kring programmen förs på Twitter @Snaaret samt på facebook.com/snaret.podcast

Ämnen

Taggar


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Relaterat material

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige