Gå direkt till innehåll
Praktiska checklistor för mobila enheter underlättar arbetet

Pressmeddelande -

Praktiska checklistor för mobila enheter underlättar arbetet

Vid nybyggnad eller tillbyggnad, renovering och ändring av småhus finns det krav på att utförda arbeten ska dokumenteras. Nu är det möjligt att använda mobila enheter för att exempelvis göra egenkontroller, provningar och intyg.

Det här materialet är framtaget för att på ett enkelt sätt hjälpa byggherrar och entreprenörer att möta samhällets krav på dokumentation. I publikationerna finns sammanställt de vanligaste kontrollerna som bör utföras vid arbeten med en- och tvåfamiljshus samt vid fritidshus. Den ena publikationen rör nybyggnad och den andra rör tillbyggnad, renovering och ändring. Annan projekt- och branschspecifik dokumentation kan behöva upprättas.

Skrifterna behandlar områdena markarbeten och yttre VA, grundläggning, stommontage och tätt hus, invändigt färdigställande, målning, våtrum, ventilation, el, vvs samt en rivningsplan. I skrifterna hänvisas i egenkontrollerna till paragrafer i Boverkets byggregler, BFS 2011:6, med ändringar t.o.m. BFS 2015:3 (BBR 22).

Denna skrift finns både som tryckt bok och som e-bok (pdf). Med appen Adobe Acrobat Reader kan du fylla i, signera, kommentera och lagra pdf-filer i mobil eller på surfplatta. Appen finns både för iPhone/iPad och Android.

Ämnen

Taggar


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige