Gå direkt till innehåll
Premiär för AMA Anläggning 13

Pressmeddelande -

Premiär för AMA Anläggning 13

AMA Anläggning 13 är nu uppdaterad och klar i digitalt och tryckt format med över 200 nya koder och 300 nya standarder. Serien innehåller flera viktiga nyheter. Bland annat har täckregeln för jordschakt ändrats och nya koder och rubriker för gröna tak har införts. 

Det var i mitten av augusti månad som svarstiden gick ut för att komma in med synpunkter på remissutgåvan av AMA Anläggning 13 som funnits tillgänglig via Svensk Byggtjänsts hemsida sedan slutet av maj förra året.

Mer än 2 000 olika synpunkter kom in från ett 50-tal olika remissvarslämnare.

– Intresset för att lämna synpunkter på AMA Anläggning har varit stort och 50 svarslämnare har lämnat in cirka 2 000 synpunkter, säger Thomas Lindqvist som tillsammans med Yvonne Brinck är huvudutredare för AMA Anläggning 13.

Ett urval av nyheterna i AMA Anläggning 13:

Tillfällig spont - Arbeten med permanent spont har flyttats från avsnitt BG till CD och behandlas nu som permanent markförstärkningsåtgärd. Tillfälliga sponter för förarbeten och liknande beskrivs som tidigare under aktuella koder och rubriker under BG.

Geosynteter - Hela avsnittet om geosynteter har genomgått en omstrukturering.

Rivning, demontering och flyttning - Nya koder och rubriker för demontering har införts tillsammans medbegreppsbestämningar för flyttning, demontering och rivning.

Hantering av vatten - Avsnittet har omstrukturerats för att förtydliga vilka åtgärder som kan krävas under byggtiden.

Täckregel för jordschaktens släntlutning - I MER har täckregeln för jordschakt ändrats från 2:1 till 1:1.

OR-mängder utgår - Andra ändringar i MER är att OR-mängder utgår och att ändringar av mät- och ersättningsregler inte längre ska förtecknas i AF-delen. För byggnadsverk så har mät- och ersättningsregeln renodlats till att bara gälla själva byggnadsverket. Ersättning för etablering har införts för rörtryckning och bergborrning. Dessutom har vissa ändringar av mät- och ersättningsreglerna införts för ett antal koder.

Definitionen av jord- och bergschakt - En tydligare definition har gjorts för jordschakt respektive bergsschakt.

Bergborrning - Under avsnittet som gäller bergborrning så har kodstrukturen förändrats samtidigt som texterna har setts över för att vara bättre anpassade till de arbetsmetoder som branschen använder.

Nytt inom gröna tak - Nya koder och rubriker samt texter för gröna tak och liknande tillämpningar har införts. Gränsdragning mot AMA Hus görs så att allt upp till och med tätskiktet på underliggande konstruktion ska beskrivas med koder och rubriker från AMA Hus. Efterföljande arbeten beskrivs sedan i AMA Anläggning.

Övrigt - Råd och anvisningar har utökats med ytterligare råd. Bland annat med mer information om under vilka koder som olika arbeten ska beskrivas.

Om AMA
AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) utgörs av AMA, RA och MER används av professionella beställare vid upphandling och utförande av olika byggprojekt. 

Referensverket är indeladt i följande fackområden: Hus, Anläggning, El, VVS & Kyl samt AF (Allmänna föreskrifter). För att texterna i AMA ska nå bred acceptans inom respektive bransch genomförs uppdateringsarbetet av AMA enligt en särskild modell. 

Sektorutredarna som arbetar med texterna är rekryterade av Svensk Byggtjänst på rekommendation av respektive områdes referensgrupp. En grupp som i sin tur är sammansatt av personer med stor erfarenhet och med ett brett kontaktnät inom hela anläggningsområdet.

– Referensgruppen består av såväl juridisk expertis som representanter för statliga och kommunala beställare, stora och medelstora entreprenörer samt representanter från ett antal stora och medelstora konsultföretag. Totalt ingår 15 personer i Referensgruppen för AMA Anläggning, säger Thomas Lindqvist.Ämnen

Taggar


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Relaterat material

Relaterade nyheter

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige