Gå direkt till innehåll
Premiär för AMA Funktion – Ett helt nytt digitalt verktyg för upphandling av totalentreprenad

Pressmeddelande -

Premiär för AMA Funktion – Ett helt nytt digitalt verktyg för upphandling av totalentreprenad

AMA Funktion är den yngsta medlemmen i AMA-familjen. Svensk Byggtjänst presenterar boken AMA Funktion 22 som tillsammans med ett helt nytt digitalt beskrivningsverktyg gör det enklare att handla upp totalentreprenader.
– AMA Funktion är faktiskt den första nya AMA:n på över 20 år. Bakom den ligger ett gediget engagemang och arbete, både av oss på Svensk Byggtjänst och av de referensgrupper som bidragit till innehållet. Det är branschnytta på riktigt, säger Kajsa Hessel, vd Svensk Byggtjänst.

AMA Funktion 22 och ett tillhörande nytt digitalt beskrivningsverktyg ska göra det enklare att handla upp totalentreprenader utifrån nytta och behov. Beställare och deras konsulter får nu ett verktyg för att ställa krav i sina funktionsupphandlingar.

AMA Funktion kan även användas som underlag för upphandling av projektering inför en utförandeentreprenad eller av arkitekter för att upprätta rumsfunktionsprogam. Samtliga krav samlas på ett enda ställe.

Kravmallar i databas
I verktyget AMA Funktion skapar användaren sin funktionsbeskrivning med hjälp av kravmallar som är ett urval av objekt, med kravstrukturer och tillhörande råd- och anvisningstexter specifika för respektive projekt. Idag finns kravmallar för flerbostadshus, äldreboende och förskola. Antalet kravmallar i AMA Funktion kommer att utökas allteftersom, utifrån behov och efterfrågan från branschen.

– Mallarna fungerar som en checklista som är anpassad efter det aktuella projektet. Svensk Byggtjänst har gjort det stora arbetet med att bygga upp en enhetlig kravstruktur som gör det enklare att beskriva funktionskraven, från samtliga fackområden, knutet till specifika byggnadsverk, utrymmen och byggdelar, förklarar Johanna Brolin, produktägare för AMA Funktion på Svensk Byggtjänst.

Minskar risk för fel och främjar innovation
Med en funktionsbeskrivning i AMA Funktion blir upphandlingsunderlaget jämförbart för alla inblandade. Underlaget blir också lättare att hantera än om du skulle ta fram det exempelvis Word eller Excel. Risken för fel och missförstånd mellan leden senare i byggprocessen minskar när allt finns samlat på ett enda ställe.

Funktionsbeskrivningen i AMA Funktion gör det också lättare att handla upp på andra kriterier än pris, som exempelvis hållbarhetskrav. Detta gör också att innovation främjas, eftersom leverantören är fri att välja sitt sätt att möta kraven på.

Digital tillämpning
Verktyget AMA Funktion är byggt för digital tillämpning redan från början. En förutsättning för det har varit CoClass, byggsektorns nya gemensamma klassifikationssystem som har funktion som indelningsgrund. Till skillnad från våra traditionella tekniska AMA så innehåller AMA Funktion omfattande tabeller även för byggnadsverk och utrymmen, vilka är viktiga platshållare för att bära den tänkta verksamhetens funktionskrav.

– Alla krav har ett id-nummer som gör det spårbart i all kommunikation. Detta gör kontroll, verifiering och validering lättare och säkrare. Beställaren kan följa upp sina krav på ett enklare sätt än tidigare. Det möjliggör också spårbarhet genom hela livscykeln, förklarar Johanna Brolin, produktägare för AMA Funktion.

Första AMA:n på 20 år
AMA Funktion är den första nya AMA:n sedan AMA AF kom för över 20 år sedan. Önskemålet från branschen om en AMA Funktion har funnits länge. Ända sedan 1974 då standardavtalet ABT kom, har branschen diskuterat ett verktyg som stödjer upphandling av totalentreprenader. För att verktyget skulle kunna bli helt digitalt krävdes utvecklingen av CoClass där kravegenskaper var klassificierade och definierade.

– Nu finns AMA Funktion att beställa, tack vare ett gediget arbete tillsammans med branschen, säger Kajsa Hessel, vd Svensk Byggtjänst.

– Vi är oerhört stolta över den här lanseringen, här snackar vi branschnytta på riktigt!

Här kan du hitta mer information om AMA Funktion!

Ämnen


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Kontakter

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige