Gå direkt till innehåll
Rosengård har stor potential men ryktet försvårar utvecklingen

Pressmeddelande -

Rosengård har stor potential men ryktet försvårar utvecklingen

Stadsdelen Rosengård i Malmö har de senaste tio åren utvecklats positivt och såväl utbildningsgraden som antalet förvärvsarbetande har ökat. Detta skapar potential att vända den negativa bilden av området och utnyttja Rosengårds centrala läge i Malmö för företagsetableringar. Dessa slutsatser konstateras i den nyligen framtagna rapporten ”Marknadsanalys Rosenkraft” som Tyréns tagit fram på uppdrag av Rosengårds stadsdelsförvaltning.

Rapporten presenterades av Madeleine Eneskjöld och Robin Svensén från Tyréns på ett lunchseminarium arrangerat av Svensk Byggtjänst i Stockholm den 30 augusti.

Detta seminarium var en del i Svensk Byggtjänsts avsiktsförklaring att skapa en plattform för att lyfta förslag och goda exempel för en hållbar upprustning av miljonprogrammet.

I rapporten om Rosengård har 25 privatpersoner och 18 företagare i stadsdelen intervjuats för att kartlägga köpkraft, konsumtionsbehov, kompetenser samt åsikter och attityder.

Oförtjänt dåligt rykte
Trots den positiva utvecklingen slår Rosengård ur ett underläge, mycket på grund av medias ensidiga rapportering om det negativa i området. Stadsdelen tampas förvisso med hög arbetslöshet, utanförskap och diskriminering, men har fått ett oförtjänt dåligt rykte.

– Under arbetets gång fick vi till och med frågan om vi skulle använda skottsäkra västar när vi var på plats, konstaterar Madeleine Eneskjöld.

Det dåliga ryktet har bland annat bidragit till att bostadspriserna i stadsdelen sjunkit samtidigt som priserna på bostäder i övriga Malmö har ökat. Detta bidrar i sin tur till att viljan att investera i Rosengård hämmas, när det gäller såväl affärsetableringar som bostadsbyggande.

– Med tanke på att Rosengård ligger så centralt så borde handeln i området vara mycket starkare än vad den är idag, framhåller Robin Svensén.

Skapa flöden och noder
Ett viktigt arbete för att integrera Rosengård med övriga Malmö är att skapa starkare kopplingar till omkringliggande stadsdelar med en mer stadslik karaktär. Det finns redan nu planer för att Amiralsgatan, som idag bildar en barriär genom området, istället ska kunna utvecklas till en integrerande stadsgata.

En annan viktig aspekt är att utbudet av service behöver förbättras. Idag finns det för många konkurrerande verksamheter i Rosengård som gör att handlarna slår ut varandra. Tyréns undersökning visar att det finns ett tydligt önskemål om att utbudet ska växa med såväl unika butiker som med större affärskedjor. Rosengårds centrum kan då förhoppningsvis utvecklas till ett stadsdelscentrum som lockar både boende och besökare till området.

Ökad samverkan
Receptet för en fortsatt utveckling är en ökad samverkan mellan företagare, organisationer och myndigheter. Men det är också viktigt att delområdena i Rosengård får en tydligare koppling till varandra.

– Idag handlar diskussionen för mycket om Herrgården och Rosengårds centrum. Därför behövs en tydligare integration mellan delområdena för att stärka hela Rosengård, poängterar Madeleine Eneskjöld.

Det finns idag ett stort engagemang i Rosengård och det är viktigt att ungdomars potential tas tillvara för att utanförskapet ska kunna minskas. För att det ska vara möjligt behöver skolorna kopplas ihop med näringslivet och en större andel av de vuxna behöver få in en fot på arbetsmarknaden.

– Men vi kan konstatera att det är fler Rosengårdsbor idag som har längre utbildning än för tio år sedan. Så det finns en stor potential att vända områdets negativa bild på sikt, understryker Madeleine Eneskjöld.

Svensk Byggtjänst kommer att fortsätta med lunchseminarier om miljonprogramsfrågor som en del i sin satsning att skapa diskussion i ämnet.

Tyréns rapport ”Marknadsanalys Rosenkraft” kan laddas ned här.

Rapporten "Möjliga Miljoner" där Tyréns har utvecklat en modell som hjälper fastighetsägare att rusta upp miljonprogramsområden, finns att ladda ned här.

Ämnen

Taggar


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Relaterat material

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige