Gå direkt till innehåll
Säker uppställning av tunga anläggningsmaskiner – boken för en säkrare arbetsmiljö

Pressmeddelande -

Säker uppställning av tunga anläggningsmaskiner – boken för en säkrare arbetsmiljö

Nu finns boken Säker uppställning av tunga anläggningsmaskiner tillgänglig. Den handlar om att minimera risken för olyckor med tunga anläggningsmaskiner och skapa en säker arbetsmiljö. Boken riktar sig till alla aktörer som har ansvar för och/eller arbetar med utformning, utförande och användande av arbetsplattformar för berörda maskiner.

Under perioden 2010 till 2019 har det i genomsnitt förekommit nio dödsolyckor per år inom näringsgrenen byggverksamhet. Vid en jämförelse med andra industriverksamheter ligger byggbranschen högt i skadestatistiken, enligt Arbetsmiljöverket.

Det som oftast ökar olycksrisken inom byggbranschen är att det många gånger råder tidspress som leder till stress på individnivå. Även på verksamhets- och projektnivå kan tidsaspekten påverka risknivån. En olämp­ligt utformad eller utförd arbetsplattform kan leda till vältning av en maskin med olycks- eller dödsfall som följd. För att tillgodose säkerheten vid arbete med tunga anläggningsmaskiner krävs kompetens, riskmedvetenhet och tydlig ansvarsfördelning.

Boken ger en sammanhängande beskrivning av hela processen med att åstadkomma en säker arbetsmiljö för uppställning av tunga anläggningsmaskiner, från upphandling av entreprenör till dimensionering av arbetsplattform. Skriften är i huvudsak en sammanställning av föreskrifter och rekommendationer. Metoder för beräkning av lastspridning från maskin till markyta samt bärighet i arbetsplattform och undergrund har i samband med framtagandet av skriften gåtts igenom och utvärderats.

Syftet med skriften är att den ska bidra till en förenkling av krav­ställande, projektering och kontroll av arbetsplattformar. Denna förenkling är en viktig del i att göra säkerhetsfrågan avseende erforderliga åtgärder för arbetsplattformar kostnads- och konkurrensneutral inom branschen.

Fakta:
Förlag: Svensk Byggtjänst
Författare: Wilhelm Rankka, Sven Liedberg, David Rudebeck, Björn Dehlbom
Antal sidor: 92
Mjukband, illustrationer i fyrfärgstryck

Här kan du köpa boken!

Ämnen


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Presskontakt

Helen Strandgren

Helen Strandgren

Förlagschef 08-457 10 00

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige