Gå direkt till innehåll
Satsning för att få in hållbarhet i yrkesutbildningarna

Pressmeddelande -

Satsning för att få in hållbarhet i yrkesutbildningarna

Svensk Byggtjänst och YNIS, ett nätverk av yrkesnämnder inom samhällsbyggnadssektorn, har tillsammans bestämt sig för att åtgärda bristen på hållbarhetsundervisning i gymnasieskolans yrkesprogram. Hittills har ett antal olika initiativ genomförts, bland annat har 265 yrkeslärare nom bygg- och anläggning, VVS och maskininstruktörer utbildats. Tidigare under våren utbildades ett 100-tal personer i hållbarhet i samband med en konferens för skolledare.

– Skolorna får inte ta del av de senaste hållbarhetssatsningarna inom yrket vilket leder till att eleverna inte får ta del av kunskapen, säger Maria Hernroth, hållbarhetschef på Svensk Byggtjänst och ansvarig för utbildningarna. Det handlar om skolornas begränsade budget, samverkan mellan skola och näringsliv men också konkret vägledning från huvudman och myndighet.

Hösten 2022 bjöd yrkesnämnderna in sina yrkeslärare till workshops med Svensk Byggtjänsts hållbarhetschef Maria Hernroth, som själv varit både lärare och skolledare på yrkesprogram i många år. Temat var grundläggande hållbarhetskompetens: Vad menar vi när vi pratar om hållbarhet? Vad innebär den ekologiska, den sociala och den ekonomiska aspekten och hur hänger de ihop?

– Gymnasieskolans elever på yrkesprogrammen vet att när de kommer ut i jobb är det i branscher med omfattande hållbarhetsutmaningar men hittills har hållbarhet bara funnits med i begränsad omfattning i utbildningarna, säger Ingemar Klaesson på Byggbranschens yrkesnämnd.

Utbildningssatsningen fortsätter under 2023 och tidigare under våren samlades ett 100-tal personer från hela landet för en konferens för skolledare som anordnas av bygg- och måleribranschernas yrkesnämnder för kompetensutveckling inom bland annat inkludering och hållbarhet.

– Vårt samarbete är lärorikt och gensvaret från lärarna mycket positivt, säger Maria Hernroth. Lärarna känner sig osäkra på hållbarhetsfrågorna och de upplever att de har för lite stöd och vägledning. De skulle gärna vilja lära sig mer om den sociala hållbarheten – inte minst om mänskliga rättigheter och de etiska frågorna. Lärarna är överens om att det är dessa frågor som eleverna är mest nyfikna på.

Om YNIS (Yrkesnämnder i samverkan)
YNIS är ett nätverk av yrkesnämnder inom samhällsbyggarsektorn med syftet att bland annat utbyta erfarenheter mellan yrkesnämnderna och att diskutera samarbetsformer för att stärka synen på yrkesutbildningar och yrkesarbete. De yrkesnämnder som ingår i YNIS-nätverket representerar Bygg, VVS, El, Fastighet, Glas, Handel, Motor, Målar, Transport och Plåt-branscherna.

För mer information kontakta:
Monica Berling, PR-ansvarig Svensk Byggtjänst, tel 0760 – 446894, e-post: monica.berling@outlook.com
Ingemar Klaesson, Verksamhetschef på Byggbranschens yrkesnämnd, tel. 073-6251364, ingemar.klaesson@byn.se

Ämnen


Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

www.byggtjanst.se

Kontakter

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige