Gå direkt till innehåll
Sista uppdaterade skriften i serien med uppdragsbeskrivningar: Geokonsultens uppdrag

Pressmeddelande -

Sista uppdaterade skriften i serien med uppdragsbeskrivningar: Geokonsultens uppdrag

Arkitekt- och Ingenjörsföretagen publicerade 1996 en serie skrifter för att underlätta bestämningen av konsultuppdragets innehåll, kvalitet och omfattning vid upphandling av olika typer av tjänster. Svensk Byggtjänst och Svenska Teknik & Designföretagen har därefter bearbetat och utvecklat serien som för närvarande består av sex delar, varav den sista – Geokonsultens uppdrag – nyligen publicerats.


Skriftseriens syfte
Syftet med den nu omarbetade serien med uppdragsspecifikationer är att hjälpa till och underlätta att bestämma konsultuppdragets innehåll, kvalitet och omfattning vid arkitekt- och konsulttjänster för såväl privata som offentliga beställare. De tjänster som berörs är arkitekttjänster, eltekniktjänster, vvs-konsulttjänster, byggkonstruktörstjänster respektive geokonsulttjänster. I serien ingår följande titlar:

  • Leda byggprojekt
  • Arkitektens uppdrag
  • Installationskonsultens uppdrag EL 
  • Installationskonsultens uppdrag VVS 
  • Byggkonstruktörens uppdrag 
  • Geokonsultens uppdrag 


Geokonsultens uppdrag
Geokonsultens uppdrag är en bearbetning och utveckling av en tidigare utgåva med samma titel som publicerades av Arkitekt- och Ingenjörsföretagen 1997. 

Bakom denna uppdaterade version står, förutom Svenska Teknik & Designföretagen (STD-företagen) och Svensk Byggtjänst, huvudförfattarna Stefan Aronsson, ÅF Infrastructure och Pia Lins, ELU Konsult samt Henrik Möller på Tyréns som hört till referensgruppen. 

I Geokonsultens uppdrag redovisas riktlinjer för omfattning och redovisningsnivå på geokonsultens arbete. Skriften ska vara ett hjälpmedel för att underlätta bestämningen av konsultuppdragets omfattning samt form och detaljeringsnivå för redovisning av uppdraget. Eftersom varje uppdrag unikt har denna skrift medvetet utformats något generellt för att passa de flesta uppdragen.

Innehållet är anpassat till redovisningskraven i Eurokod, dvs i SS-EN 1997-1:2005 Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 1: Allmänna regler och i 1997-2:2007 Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 2: Marktekniska undersökningar

Kort om övriga uppdragsbeskrivningar
Leda byggprojekt är den första omarbetade uppdragsspecifikationen, publicerad hösten 2009, och är en utveckling av föregångaren Ledning av byggprojekt som publicerades av Arkitekt- och Ingenjörsföretagen 1996. Den rör projektledningstjänster. Författare är Jan-Erik Ivansson, WSP Management och STD-företagens Temagrupp Projektledning har varit referensgrupp. 

Arkitektens uppdrag som berör arkitekttjänster kom i en första uppdaterad och bearbetad version  hösten 2010. Referensgrupp till denna var STD-företagens Temagrupper Arkitekter och Projektledning och författare Bo Svensson, arkitekt på Scheiwiller Svensson Arkitektkontor. Boken har även kommit ut i en andra utgåva våren 2013 sedan den publicerades första gången av Arkitekt- och Ingenjörsföretagen 1997. 

Omarbetningen av Installationskonsultens uppdrag – El skriften som berör eltekniktjänster slutfördes under hösten 2011. Huvudförfattare var Peter Larsson på K-Konsult Elmiljö och till sin hjälp hade han STD-företagens Temagrupp Installation. Den ursprungliga skriften publicerades av Arkitekt- och Ingenjörsföretagen 1996. 

Installationskonsultens uppdrag – VVS publicerades även den första gången av Arkitekt- och Ingenjörsföretagen 1996 och kom i uppdaterad form under hösten 2011. Fokus ligger här på vvs-konsulttjänster och även här har STD-företagens Temagrupp Installation fungerat som referensgrupp medan Herje Wahlberg från Helenius Ingenjörsbyrå varit huvudförfattare.

Byggkonstruktörens uppdrag är en omarbetning av skriften med samma namn publicerad av Arkitekt- och Ingenjörsföretagen 1996 slutfördes i slutet av 2012. Denna del tar upp upphandling av byggkonstruktörstjänster inom husbyggnad. Huvudförfattare har varit Jan Wikström, Byggtanken och Pär Gustavsson, WSP, Sören Hed, Sweco och Mikael Gustafsson, Ingenjörsfirman Mikael Gustafsson har fungerat som referensgrupp.


Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Presskontakt

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige