Gå direkt till innehåll
Studie om miljonprogramsinvånares syn på sitt boende  – sticker hål på fördomar

Pressmeddelande -

Studie om miljonprogramsinvånares syn på sitt boende – sticker hål på fördomar

I bokform presenterar Svensk Byggtjänst nu en av få undersökningar som gjorts med fokus på hur nya svenskar trivs i typiska svenska miljonprogramsbostäder: ”Nya svenskar – så använder vi våra bostäder. En bostadsstudie i miljonprogramsområdet Backa Röd, Göteborg”.  

Bakom undersökningen står Ola Nylander, professor i arkitektur vid Chalmers, och Anna Braide Eriksson, konstnärlig lektor vid Chalmers, som båda anser att det behövs mer kunskap om hur olika boendegrupper använder sina bostäder. Med syfte att få en inblick i hur svenska miljonprogramslägenheter används idag, samt hur boendekvaliteten ser ut i en stadsdel som klassas som segregerad, genomförde de under 2009 djupintervjuer med boende i 17 hushåll i ett av landets många utskällda miljonprogramsområden, Backa Röd i Göteborg.

Bättre än väntat

När Ola Nylander och Anna Braide Eriksson anlände till Backa Röd bar de på en hel del förutfattande meningar. Deras målsättning var att undersöka var i arkitekturen som haken fanns – de hade ju hört om bilar som brann och om ungdomar som slogs med polisen. Men Nylander och Braide Eriksson möttes varken av aggressivitet eller särskilt mycket missnöje. Istället träffade de mer eller mindre nöjda boende som trivdes med de bilfria gårdarna, det naturnära läget och grannarna.

För författarna blev studien därmed till stora delar en konfrontation med de generella fördomar som finns om miljonprogrammet och dess invånare.

”Problemet för Backa Röd ligger främst i den allmänna sociala nedvärderingen av miljonprogramsområdena. /…/ Lyckas man montera ned de egna fördomarna upptäcker man kvaliteterna i Backa Röd och andra miljonprogramsområden” konstaterar de.

”Nya svenskar – så använder vi våra bostäder” inleds med en presentation av bostadsområdet Backa Röd samt av studiens metod och frågeställningar. Därefter återges utdrag ur intervjuerna med de boende. Författarna avslutar boken med en sammanfattande diskussion med analys och slutsatser.

Ämnen

Taggar


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige