Gå direkt till innehåll
Tidiga skeden viktig del av bygg- och anläggningsprojekt

Pressmeddelande -

Tidiga skeden viktig del av bygg- och anläggningsprojekt

Idag byggs bostäder, infrastruktur och samhällsservice i en allt snabbare takt. Ska det svenska samhällsbyggandet svara upp mot kraven på hållbarhet och goda livsmiljöer krävs mer kunskap om och större fokus på de värdeskapande tidiga skedena.

Att hantera och planera verksamhetens fastigheter och lokaler är en utmaning för många organisationer. Trots snabba förändringar, hög konkurrens, teknisk utveckling och förändrad efterfrågan från kunderna finns lokalerna där som en specialiserad, ofta dyr och långlivad resurs. Med en framsynt planering redan i tidiga skeden blir den fysiska miljön inte bara ett skydd mot väder och vind utan en strategisk och värdefull resurs för verksamheten.

Författaren, Nina Ryd, menar att det tidiga skedet inför ett projekt ofta blir helt avgörande för projektets framgång. Man behöver veta hur man specificerar och identifierar behov och vad byggnaden ska vara till för innan man startar bygget.

Nina Ryd konstaterar också att det är en framgångsfaktor att våga ta betalt för de värden som skapas i tidiga skeden och inte bara ta betalt per projekterad ritning.

Målgruppen för boken är ganska bred och vänder sig till alla som på ett eller annat sätt arbetar med projekt innan det blivit ett projekt. Tidiga skeden i planering, bygg och förvaltning har genomförts i samverkan mellan författaren, Byggherrarna och Sveriges Arkitekter.


Några kommentarer om boken:

”Byggherrens förmåga att hantera de tidiga strategiska skedena i byggprocessen är av avgörande betydelse för ett hållbart samhällsbyggande. När vi nu åter bygger på historiskt höga nivåer är boken högaktuell och jag rekommenderar att den läses av de som arbetar med tidiga skeden”.
Tommy Lenberg, vd för Byggherrarna


”De tidiga skedena är avgörande för projektets framgång – där fattas de avgörande besluten och där sätts bland annat det viktiga samarbetet mellan arkitekten och byggherren. Jag är glad och stolt över att Sveriges Arkitekter har kunnat hjälpa till med denna efterfrågade bok.”
Tobias Olsson, förbundsdirektör Sveriges Arkitekter


Fakta om boken:

Författare:
Nina Ryd, arkitekt SAR/MSA och biträdande professor, verksam vid Chalmers tekniska högskola.

Omslag, form och layout:  Ann-Cristin Björklund

Förlag: Svensk Byggtjänst

Antal sidor: 135

Mjukband, fyrfärg

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Presskontakt

Helen Strandgren

Helen Strandgren

Förlagschef 08-457 10 00

Relaterat material

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige