Gå direkt till innehåll
Uppstart för 2013 års Unga Talanger

Pressmeddelande -

Uppstart för 2013 års Unga Talanger

Unga Talanger är ett nätverksprogram från Svensk Byggtjänst som hjälper nyetablerade inom byggsektorn till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen genom ett antal föreläsningar, men ger också en möjlighet att träffa kollegor i samma ålder för att knyta kontakter.

Den 31 januari startade årets upplaga av Unga Talanger på Nordic Light Hotel i Stockholm dit 14 unga talanger från byggsektorn hade sökt sig. De är alla under 30 år och arbetar till vardags som arkitekter, projektledare och ingenjörer. Målet är att talangerna ska få möjlighet att diskutera bygg-branschens utmaningar och möjligheter och att de snabbt ska kunna skapa ett nätverk i yrkeslivet. 

Ökad samverkan och förståelse för varandras roller i byggprocessen skapar effektivare och mer lönsamma sätt att bygga i framtiden. Att delta i nätverk blir en allt viktigare del av vår kunskapsuppbyggnad och bidrar till att hitta samarbetspartners och nya medarbetare.  Att få med sig ett eget nätverk med olika typer av företag och yrkesroller redan tidigt i karriären ger förutsättningar för att utveckla både sig själv, sitt företag och hela branschen.

Knyta kontakter
Kristina Philipson, 28 år, är arkitekt på White och arbetar främst med att utforma utbildningslokaler. Hon blev nominerad av sin chef till Unga talanger och har även en kollega som tidigare varit med i nätverksprogrammet.

– Jag ser fram emot att få träffa och dela erfarenheter med människor som jobbar med andra saker än vad jag själv gör, säger hon.

Karin Winroth är 28 år och nyutexaminerad landskapsarkitekt verksam på Bjerking. Hon hoppas att träffarna ska ge henne möjlighet att knyta värdefulla kontakter för att kunna bygga ett starkt nätverk.

– Jag har inte så många egna kontakter i branschen än, eftersom jag är ny på jobbet. Och en stor del av våra kunder kommer från just kontakter. Unga Talanger ger mig möjlighet att ta del av andras erfarenheter och lära mig saker som gör att jag kan undvika egna misstag, menar hon.

Samarbete bygger på respekt
Dagens tema var samarbete och Per Westlund, civilingenjör inom väg och vatten och tidigare vice VD på Skanska, delade med sig av sina erfarenheter från branschen såväl internationellt som på hemmaplan. Han hävdade att Sverige generellt sett är bra på att samarbeta.

– Vår styrka är att vi är prestigelösa. Dock kan det skapa problem när vi stöter på en väldigt hierarkisk kultur, konstaterade Westlund.

Han framhöll att samarbete inte bara handlar om att ställa krav på andra utan också på sig själv. Och att erkänna att vi har olika roller och incitament i ett projekt.

– Att samarbeta bygger inte på att man älskar varandra, men att man respekterar varandra, menade Westlund.

Varken Kristina Philipson eller Karin Winroth har än så länge stött på några större samarbetssvårigheter i arbetet. Kristina Philipson arbetar oftast i tidiga skeden med främst internt arbete. Det blir enklare samarbeten eftersom alla är under samma tak och det inte finns några dolda agendor, konstaterar hon.

Karin Winroth har hört från kollegor i branschen att det kan vara svårt att samarbeta såväl mellan olika teknikområden som inom samma område.

– Det kan ju alltid vara komplicerat att samarbeta med andra människor.
Men mellan beställare och kund kan det vara extra svårt eftersom man har olika intressen och mål, konstaterar hon.

Bli specialist
Per Westlund avslutade sin presentation med ett råd till talangerna;

– Bästa sättet att bygga en karriär är att inte leta efter den utan istället bli jättebra på sin specialitet. Då blir man respekterad för att man är kunnig och möjligheterna öppnar sig.


Nätverket Unga Talanger pågår under ett år med totalt fem nätverksträffar. Kommande teman är rollförståelse, hållbarhetsfrågor, framtid och internationalisering.

Ämnen

Taggar


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Relaterat material