Gå direkt till innehåll
Utvecklingsdialog om nya säljverktyget Projektbevakning från Svensk Byggtjänst

Pressmeddelande -

Utvecklingsdialog om nya säljverktyget Projektbevakning från Svensk Byggtjänst

På ett seminarium den 5 november presenterades utvecklingsarbetet med det nya säljverktyget Projektbevakning. Med tjänsten kan materialleverantörer, entreprenörer, arkitekter och konsulter finna byggherrar och ta del av information om pågående och planerade projekt. Deltagarna på seminariet fick lyssna på talare som professor emeritus Örjan Wikforss, Svante Berg, Berg/C. F. Møller Architects och Nicklas Walldan, Vasakronan. Projektbevakning kommer att vara tillgänglig under första kvartalet 2013.

Att köpare och säljare på ett enkelt sätt kan finna varandra är en viktig faktor för att byggprojekt ska lyckas. Därför utvecklar nu Svensk Byggtjänst säljverktyget Projektbevakning, där arkitekter, entreprenörer, materialföretag och konsulter kan knyta kontakter med byggherrar och skapa nya affärer.

– Först var vi inriktade på att ta fram en databas, men det visade sig att användarna ville ha ett dynamiskt verktyg som bland annat möjliggjorde tvåvägskommunikation, konstaterade affärsområdeschef Tommy Börjesson.

Istället för att enbart fungera som en databas kommer Projektbevakning därför att integrera användarna i verktyget och utvecklas tillsammans med dem. Projekten är uppdelade utifrån de tjänster eller produkter som efterfrågas, vilket gör det enklare för säljande parten att hitta rätt projekt för sitt företag.

– Vår tjänst ska vara öppen och inbjudande. Byggherrarna samt övriga partners kommer exempelvis själva att kunna uppdatera sina projekt med bilder och filmer, framhöll Tommy Börjesson.

”Rätt kombination av kompetenser är nyckeln till framgång”
Örjan Wikforss, professor emeritus i projektkommunikation, betonade vikten av att välja ut och kombinera rätt kompetenser för att lyckas med komplexa byggprojekt.

I större konsultföretag kan mängden uppdrag årligen räknas i tiotusentals och med en sådan mängd information att hantera ställs oerhörda krav på den interna kommunikationen.

– Sorlet, småpratet i organisationen och i sociala medier gynnar kommunikationen som oljan i maskineriet. Den personliga kontakten är oundgänglig, konstaterade Örjan Wikforss.

Projektledare sysslar ofta med det vardagliga genomförandet av vad någon annan har tänkt ut. Wikforss menar dock att det inte räcker att följa checklistor och återrapportera, det handlar om att ta ledningen, bryta gränser och skapa nya värden åt kunderna.

– Projektkommunikation kan antingen bygga på hierarki, formell kommunikation och kvalitetssäkring genom listor, eller så tror vi på interaktiv kommunikation, förtroende och personligt ansvarstagande, menade Wikforss.

Tidig matchmaking och interaktivitet uppskattades
Möjlighet till tidig och effektiv matchmaking mellan säljare och köpare såg flera deltagare på seminariet som något mycket positivt med den nya tjänsten.

Svante Berg, arkitekt på Berg/C. F. Møller Architects, betonade betydelsen av gruppkemi när man sätter ihop ett projektteam. Därför är det viktigt att ”rätt” säljande och köpande aktörer hittar varandra i så tidiga skeden som möjligt – något som Projektbevakning kan bidra till.

Nicklas Walldan, utvecklingschef på Vasakronan menade att ett säljverktyg som Projektbevakning kan vara en viktig komponent i byggindustrins alltmer aktivitetsbaserade arbete. Det kan bidra till att byggherrar och leverantörer snabbare och enklare hittar varandra och kan skapa väl sammansatta team, konstaterade Walldan.

Önskemål om en ännu mer utvecklad design av tjänstens gränssnitt framfördes av bland andra Svante Berg. Deltagarna var i övrigt mycket positiva till tjänstens wikifunktion, det vill säga att byggherrarna själva kan lägga upp och komplettera informationen om sina projekt. Kopplingen till LinkedIn var en annan komponent som lovordades, liksom att notifieringar om projekten skickas automatiskt via mail till användarna.

Ämnen

Taggar


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Relaterat material

Relaterade nyheter

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige