Gå direkt till innehåll
Vad gäller vid fel i fastighet?

Pressmeddelande -

Vad gäller vid fel i fastighet?

Vid sökning på internet får man en stor mängd träffar om fel i fastighet. Informationen är dock ostrukturerad och tar inte hänsyn till den ofta nödvändiga samverkan mellan juridik och teknik. Denna fjärde utgåva av Fel i fastighet bygger vidare på detta samspel.

I boken Fel i fastighet redogör författarna ingående för felreglerna, köparens och säljarens plikter vid försäljning samt påföljderna vid fel i fastighet. Boken beskriver också frågor om utfästelser, friskrivningar, reklamation och preskription. Jämförelse görs med lag och praxis i de nordiska grannländerna.

Utgåvan innehåller nya rättsfall bland annat vad gäller enstegstätad putsfasad och förorenad mark.

I ett nyskrivet kapitel ifrågasätter författarna den i Sverige gällande obligatoriska undersökningsplikten för köparen och föreslår en ökad upplysningsplikt för säljaren enligt vad som gäller i övriga Norden.

För att avgöra om ett relevant fel föreligger i en fastighet krävs samverkan mellan juridisk och teknisk sakkunskap. Redovisning av byggnormernas utveckling görs i ett särskilt kapitel och i bilagorna.


FAKTA

Författare: Lars-Erik Ashton och Jan Elfström

Omslag, form och layout: Anki Björklund

Förlag: Svensk Byggtjänst

Antal sidor: 422

Mjukband, svartvit

Ämnen

Taggar


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Presskontakt

Helen Strandgren

Helen Strandgren

Förlagschef 08-457 10 00

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige