Gå direkt till innehåll
400 besökte premiären för Nordbygg Ecoforum: Branschen visade upp sin innovationskraft – men nu krävs nya former av samverkan och dialog

Pressmeddelande -

400 besökte premiären för Nordbygg Ecoforum: Branschen visade upp sin innovationskraft – men nu krävs nya former av samverkan och dialog

Innovationskraften för ett hållbart byggande finns. Nu krävs nya former av samarbeten och dialog för att göra verklighet av visionerna och möjligheterna. Det var det genomgående budskapet under Nordbygg Ecoforum 2013 den 12-13 mars på Stockholmsmässan. Under de båda dagarna deltog cirka 300 personer i seminarierna och drygt 400 besökte utställningen. Dessutom följde över 800 personer seminarierna via webben. Bland huvudtalarna fanns Saint Gobains forsknings- och utvecklingschef Didier Roux och Tomas Gustafsson, hållbarhetsstrateg på Norra Djurgårdsstaden Innovation. Dessutom presenterades världen mest energieffektiva hotell.

– Jag var mycket stolt över att få presentera Nordbygg Ecoforum 2013 från början och jag är ännu stoltare efter de här dagarna. Vilken kraft och energi den här branschen står för! Detta evenemang kommer vi att fortsätta med, fastslog Erik Hellqvist, VD på Svensk Byggtjänst, när han avslutade och summerade den första årgången av Nordbygg Ecoforum.

Konferensen arrangeras av Nordbygg och Svensk Byggtjänst och är en mötesplats med fokus på framtidens hållbara byggande. Nordbygg Ecoforum kommer att genomföras under två dagar vartannat år. Evenemanget består dels av ett seminarieprogram på hög internationell nivå, dels en konferensutställning. Fokusområden under årets Nordbygg Ecoforum var Hållbar stadsutveckling, Energieffektiva byggnader samt Gröna material och system.

Under evenemanget presenterades en lång rad nya gröna innovationer i både utställningarna och seminarierna. Innventia visade bland annat nya typer av fönsterglas i cellulosa, Skanska presenterade en ny rapport om gröna tak och Plantagon beskrev sitt nya system för vertikal stadsodling.

Innovationer, samarbete och dialog
En av huvudtalarna på Nordbygg Ecoforum 2013 var Didier Roux, forsknings- och utvecklingschef på Saint Gobain, som presenterade ett antal nya innovationer inom ljus, isolering och solenergi.

– Vi står inför stora energi- och miljöutmaningar. Det är absolut nödvändigt med en snabbare utveckling och snabbare implementering av gröna innovationer, menade Didier Roux.

– Innovationskraften i vår bransch är enorm. Men vi måste bli bättre på att förstå marknadens behov och lokala förutsättningar, föra samman företag och olika kompetenser och arbeta närmare varandra. Om vi jobbar tillsammans kommer det att gå fortare och lättare att implementera nya idéer, sa Didier Roux.

Även Tomas Gustafsson, hållbarhetsstrateg på Norra Djurgårdsstaden Innovation, talade om vikten av komptensutbyte och att hitta nya gränsöverskridande affärsmodeller och samarbetsformer. Inom Norra Djurgårdstaden Innovation har man skapat mötesplatsen Forum för hållbara lösningar där byggherrar och teknikinnovatörer har träffats för att tala om olika kompetensområden och forma nya innovationsprojekt.

– Det har varit väldigt lyckat så här långt. 90 procent av de som medverkat säger att de fått nya kontakter som kan leda till nya affärer och bättre lösningar, berättade Tomas Gustafsson

– Att jobba med den sociala utvecklingen och få med brukarna är något vi också måste fortsätta att utveckla, menade Tomas Gustafsson.

Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör på Stockholms stad, berättade om planerna för Stockholms stadsutveckling och förtätning genom översiktsplanen Promenadstaden. Också han ansåg att nyckeln för att lyckas är samarbete på alla nivåer och att öka medborgardialogen.

Miljökrav och miljöklassificeringar
Miljökrav och miljöklassificeringar behandlades i ett eget plenum där Anna Denell, Vasakronan, Sara Elmén och Elin Salomonsson från WSP Environmental, Lisa Elfström, Sunda Hus, Maria Qvillberg, Sweco och Monica Björk, Byggmaterialindustrierna deltog. Panelen var helt enig om att miljöklassificeringar är viktiga för att skapa en helhetsbild och en mer konkret målbild av ett projekt, vilket gör det lättare att nå målen. Anna Denell, Vasakronan, lyfte även fram att det är stora ekonomiska värden i att miljöcertifiera sina byggnader:

– Flera studier visar att miljöcertifierade byggnader ökar i värde med fem till tio procent och efterfrågan på miljöcertifierade hus ökar hela tiden, säger Anna Denell

Daan Cedergren, regionchef på Sweco Architects berättade om ombyggnationen av Sweco-huset som visade att det är fullt möjligt att göra om ett gammalt kontorshus till en miljövänlig byggnad.

– Det är nödvändigt med en hög ambitionsnivå hos både fastighetsägare och hyresgäst. Miljöklassningen har gjort att vi har nått våra mål, menade Daan Cedergren

Världens mest energieffektiva hotell
På Nordbygg Ecoforum 2013 presenterades även världens mest energieffektiva hotell som just nu byggs i Trondheim, Norge. Energimålen är högt ställda.

– Idag ligger ett normalhotell i snitt på en energiförbrukning på cirka 320 kWh per kvadratmeter och år. Vårt mål är att ligga på 50 kWh initialt och slutmålet är att komma så nära nollenergi som möjligt – att skapa ett passivhotell. Det överskott av energi som produceras kommer vi att styra till konferensanläggningen, kontor och den intilliggande fotbollsstadion, berättade Ferry Smits, sektionsleder Byggningsfysik, Ramböll Norge, som är en av de drivande krafterna i projektet.

– Nyckeln för att nå hit är att vi från början bygger in ett system där vi styr var i huset gästen får bo tillsammans med optimerade installationer som styr ventilation, belysning och varmvatten. Det intressanta är att vi kan mäta allt och därmed justera och hitta var den största energiåtgången är. Även fönstrens storlekar och placering är bestämda utifrån energiåtgång och dagsljusoptimering, sa Ferry Smits.

Det behövs en politisk samhällsbyggnadsvision”
Staffan Carenholm, konsult och tidigare förbundsdirektör i Sveriges Arktiekter, var avslutningstalare på Nordbygg Ecoforum. Han menade att den svenska regeringen och riksdagen måste ta ett större ansvar för att tydliggöra en övergripande samhällsbyggnadsvision om hur Sverige ska utvecklas de närmaste 40 åren.

– Det finns en stark drivkraft hos marknaden och ett oerhört engagemang hos enskilda personer men det måste mötas av en visionär politik. Det behövs ett tydligt förankrat politiskt ledarskap och en vision som visar på utmaningar och möjligheter, sa Staffan Carenholm.

Seminarierna på Nordbygg Ecoforum finns att se via webb-TV: http://www.byggtjanst.se/Varaprodukter/Event-och-Moten/Ecoforum/-1/

För mer information kontakta:
Peter Söderberg, projektchef för Nordbygg på Stockholmsmässan,
tel 08-749 43 93 eller peter.soderberg@stockholmsmassan.se

Petra Sörme, affärsområdeschef Event & Möten på Svensk Byggtjänst,
tel 08-457 10 99 eller petra.sorme@byggtjanst.se

Om Stockholmsmässan
Stockholmsmässan är en av världens främsta och mest flexibla mötesarrangörer. Vi erbjuder den perfekta mötesplatsen för allt från internationella toppmöten till breda publikmässor. Tillsammans med utställare och arrangörer skapar vi välregisserade möten som ger besökaren inspiration, kunskap och affärsmöjligheter. Som Nordens ledande arrangör genomför vi varje år ett 60-tal branschledande mässor samt ett 100-tal nationella och internationella kongresser, konferenser och evenemang. Varje år välkomnar vi 10 000 utställare, 1,5 miljoner besökare och fler än 7 000 journalister från hela världen.  

Nordbygg Ecoforum
Konferensen Nordbygg Ecoforum genomfördes på Stockholmsmässan den 12-13 mars 2013. I programmet ingick en lång rad aktuella seminarier på hög internationell nivå och en konferensutställning. 
Evenemanget arrangeras av Nordbygg och Svensk Byggtjänst och kommer att genomföras under två dagar vartannat år med start i år. Fokusområden på Nordbygg Ecoforum 2013 är Hållbar stadsutveckling, Energieffektiva byggnader samt Gröna material och system.

Ämnen

Taggar


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Relaterat material

Relaterade nyheter

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige