Gå direkt till innehåll
Motiv MER ökar branschens kompetens kring mät- och ersättningsregler

Pressmeddelande -

Motiv MER ökar branschens kompetens kring mät- och ersättningsregler

Motiv MER är en ny medlem i AMA-familjen. Den förklarar bakgrunden till mät- och ersättningsreglerna i MER, och reder ut frågor som kan tolkas på olika sätt. Om fler skaffar sig fördjupad kunskap om dessa regler ökar chanserna att upphandlingen blir tydlig och korrekt. Då går det att minska antalet tvister i entreprenader, vilket är ett ökande problem inom bygg- och anläggningssektorn.

Oväntat berg, störningar och hinder på byggarbetsplatsen, behov av nya tekniska lösningar. Det går inte att förutse allt som kan hända i en entreprenad. Därför är tydlighet i handlingarna i förfrågningsunderlaget av yttersta vikt.

Vid upphandlingar där förfrågningsunderlaget bygger på AMA Anläggning eller Hus, används MER Anläggning eller Hus vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning av arbete.

Motiv MER ökar tydligheten

I princip alla som använder AMA Anläggning använder MER, och det gäller även många inom husbyggnad. Men reglerna i MER är väldigt kortfattade och därmed har det funnits utrymme för oklarheter. Nu kommer Motiv MER, som förklarar bakgrunden och tolkar mät- och ersättningsreglerna i MER.

–Ofta orsakas tvister mellan entreprenör och beställare av att de tolkar handlingar i förfrågningsunderlaget olika. Vad ingår i entreprenaden och vad är tilläggsarbeten? Därför har vi tagit fram den nya boken Motiv MER, berättar Thomas Lindqvist, huvudutredare för AMA Anläggning, Svensk Byggtjänst.

Samlad erfarenhet

Motiv MER bidrar till att branschen får entydiga förfrågningsunderlag till gagn för alla parter i processen. Arbetsgruppen som på Svensk Byggtjänsts uppdrag tagit fram Motiv MER har djup förankring i bygg- och anläggningssektorn. Medlemmarna har arbetat med AMA, upprättande av handlingar, utformning av regelverk samt användning och tolkning av dessa under entreprenadskedet.

–Motiv MER behandlar på ett väldigt konkret sätt de vanligaste tvistefrågorna som vi har träffat på i vår yrkesutövning, säger Mats Werner. Mats har varit huvudutredare för MER sedan 2002 och har många års erfarenhet från att upprätta och tolka handlingar för anläggningsentreprenader.

I arbetsgruppen ingår också advokat Anders Wimert, Jan Johansson, distriktschef Skanska, byggledaren Hans Axelsson, samt Thomas Lindqvist, Svensk Byggtjänst.

Färre tvister

Mats upplever att antalet tvister är väsentligt större idag än tidigare, och att ökad kunskap och tydlighet kring förfrågningsunderlag och eventuella avsteg är en fråga om nödvändig kompetensförbättring:

–Här finns en enorm förbättringspotential. Beställare såväl som konsult och entreprenör behöver denna kunskap och med Motiv MER får de en lärobok som förklarar bakgrund och pekar ut de områden där frågeställningar oftast kommer upp.

Motiv MER behandlar också hur bestämmelser i AB 04 och i MER ska tillämpas när det gäller omfattningen av kontraktsarbetena. Även bestämmelser i AB 04 om tider, ersättning och vissa övriga frågor tas upp.

Stora besparingar

Med kunskapen som finns i AMA, MER och Motiv MER är det lättare att skapa ett korrekt och rättvisande förfrågningsunderlag. Det är då större chans att få in anbud som stämmer överens med förväntad insats.

–Entreprenören kan tjäna pengar på Motiv MER direkt i pågående projekt. Det händer att beställarens mängdförteckning inte är upprättad enligt regelverket i MER. Entreprenören som läser boken vidgar sin kompetens och kan bevaka sin rätt till kontraktsenlig ersättning.

–Samtidigt kan beställarsidan spara pengar, då ett korrekt förfrågningsunderlag minskar behovet av ÄTA-arbeten. Och att undvika en eventuell tvist är självfallet en vinst för båda sidor, förklarar Thomas Lindqvist, Svensk Byggtjänst.

Motiv MER är inte knuten till en viss utgåva av MER utan omfattar kopplingar även till äldre utgåvor än de senaste, MER Anläggning 13 och MER Hus 11.

Ämnen

Taggar


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Relaterat material

Relaterade nyheter

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige